Regulamin czystości w granicach prawa (NK.VI/MP/0911/42/10)

Samorząd terytorialny

Regulamin utrzymania czystości w gminie jest takim samym aktem prawa miejscowego, jak pozostałe uchwały gminy. Tym samym zawarte w nim regulacje nie mogą wykraczać poza upoważnienie ustawowe ani...

29.11.2010

Grzywna dla organu administracji (II OSK 564/08)

Samorząd terytorialny

Zawieszenie postępowania administracyjnego z naruszeniem art. 97 K.p.a. przez organ administracji, ktry prawomocnym wyrokiem uwzględniającym skargę na bezczynność został zobowiązany do załatwienia...

10.11.2010
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski