Sejm przyjął poprawki do Prawa o ruchu drogowym

Drogi Administracja publiczna

Sejm wprowadził w środę senackie poprawki do Prawa o ruchu drogowym. Chodzi m.in. o zmianę zwiększającą limit na wsparcie budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich. W Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg będzie znajdzie się więcej pieniędzy. Zwiększenie środków może przekroczyć 2 mld zł.

17.11.2021

Nowelizacja ustawy o NBP uchwalona

Finanse publiczne Administracja publiczna Finanse

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o Narodowym Banku Polskim. Ustawa przewiduje, że minister sprawiedliwości, po konsultacji z prezesem Narodowego Banku Polskiego, będzie określał tryb zatrzymywania fałszywych pieniędzy. Za nowelizacją zagłosowało 230 posłów, przeciw było 140, 63 wstrzymało się.

17.11.2021

Będzie dodatkowe wsparcie dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych

Administracja publiczna Finanse

Sejm uchwalił w środę przepisy, które przyznają osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego. Wyniesie ono trzy tysiące złotych. Za ustawą z poprawkami opowiedziało się 437 posłów, nikt nie był przeciw, 3 posłów wstrzymało się od głosu.

17.11.2021

Gmina nie musi dostarczać wody w miejsca, w których nie ma sieci wodociągowej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Z przepisów prawa nie można wyprowadzić obowiązku gminy do budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. Nie można też uznać, że właścicielom nieruchomości przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania sieci. Jeśli więc nie ma warunków dla realizacji obowiązku zapewnienia dostaw wody, to gmina nie musi jej dostarczać w inny sposób. 

17.11.2021

Prezydent podpisał: Agencja Mienia Wojskowego zajmie się promocją armii

Administracja publiczna

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Nowela rozszerza zakres zadań własnych Agencji Mienia Wojskowego, który zostanie uzupełniony o organizację przedsięwzięć związanych z promocją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pokazów lotniczych.

16.11.2021

NIK: Większość pieniędzy na modernizację oświetlenia na Dolnym Śląsku wydano nieprawidłowo

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Skontrolowane przez NIK dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego w latach 2018-2020 z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami publicznymi wydały niemal 14 mln zł, czyli ok. 60 proc. skontrolowanych wydatków na modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej. NIK podkreśla, że w działaniach gmin brakuje planowania, audytów zrealizowanych zadań i skutecznego nadzoru.

16.11.2021

Prąd drożeje, gminy szukają rozwiązań, także prawnych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Drogi prąd dla samorządów to wyższe koszty usług świadczonych mieszkańcom. Samorządowcy, na razie, nie myślą o restrykcyjnych oszczędnościach, bo te, jeżeli przyniosłyby efekty, to raczej krótkotrwałe. Dlatego coraz częściej inwestują w odnawialne źródła energii, optymalizują jej zużycie i szukają nowych źródeł jej pozyskiwania. Oczekują też zmian w prawie, m.in. ustawy o klastrach energii.

16.11.2021

Ministerstwo Infrastruktury: Powstanie kolejnych 9 wzorców i standardów w drogownictwie

Samorząd terytorialny Budownictwo

Do końca 2022 roku powstaną kolejne wzorce i standardy w drogownictwie - poinformowało ministerstwo infrastruktury. Nowe opracowania będą dotyczyć trzech pakietów tematycznych: wykonywania pomiarów, prognoz i analiz ruchu drogowego; projektowania ulic i dróg zamiejskich oraz określania nośności użytkowej mostów i wiaduktów.

15.11.2021

Publiczne witryny wciąż nieprzyjazne dla niepełnosprawnych

Administracja publiczna Nowe technologie

Ministerstwo cyfryzacji zapowiada, że pod koniec listopada 2021 r. przeanalizuje deklaracje dostępności wybranych stron internetowych podmiotów publicznych. To potrzebne, bo obecnie tylko połowa z nich spełnia minimalne wymagania. Jednocześnie resort chce znowelizować przepisy ustawy o dostępności cyfrowej, aby usunąć niejednoznaczne zapisy, i takie, których nie można wyegzekwować.

15.11.2021

Jest projekt w sprawie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej

Administracja publiczna

Rząd pracuje nad projektem, umożliwiającym wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. To rozwiązanie ma zastąpić ograniczenia obowiązujące obecnie w ramach stanu wyjątkowego. Rząd chce również, by funkcjonariusze Straży Granicznej mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

12.11.2021

Rząd: Jan Kanthak został wiceministrem aktywów państwowych

Administracja publiczna

Jan Kanthak został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku został wybrany do Sejmu IX kadencji w okręgu lubelskim. Zasiada w sejmowych Komisjach Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Zagranicznych. Wcześniej był m.in. rzecznikiem Ministerstwa Sprawiedliwości.

12.11.2021

Nowe przepisy mają ułatwić nabór do Służby Ochrony Państwa

Administracja publiczna

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zwiększyć liczbę funkcjonariuszy w Służbie Ochrony Państwa. W tym celu planuje przyśpieszyć procedury przyjmowania nowych osób do tej służby. Zmiany są ściśle związane z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej.

12.11.2021

Starostowie stracą częściowy nadzór na stacjami kontroli pojazdów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Transport

Ministerstwo Infrastruktury chce odebrać starostom nadzór nad procesem badania technicznego przez stacje kontroli pojazdów i przekazać go Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Samorządowcy wskazują, że problemem jest brak w projekcie jasnego podziału kompetencji między starostami a TDT.

12.11.2021

Orzeł w godle Rzeczypospolitej Polskiej musi mieć koronę, ale jaką?

Administracja publiczna

W związku z projektem nowej ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, ponownie powstał spór o to, jak ma wyglądać wizerunek orła białego w godle państwowym. Minister kultury i dziedzictwa narodowego proponuje tylko drobną korektę w orlej koronie. Resort sprawiedliwości domaga się korony zamkniętej i przywrócenia na niej krzyża. Ale kontrowersji jest więcej i dotyczą nie tylko godła.

11.11.2021

MON rezygnuje z polskiego i przechodzi na języki obce w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Ministerstwo Obrony Narodowej chce zrezygnować z używania języka polskiego przy postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zamiast tego dokumentację techniczną dotyczącą sprzętu wojskowego będzie można sporządzać w języku powszechnie używanym w międzynarodowym handlu. Z tym, że autorzy nie przewidzieli, że sądy będą chciały mieć tłumaczenia na język polski.

11.11.2021

Samorządy powinny włączyć się w tworzenie portalu dane.gov.pl

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Ponad 23,5 tys. rodzajów danych udostępnionych przez 165 instytucji z tego 422 udostępnione przez API zawiera już portal dane.gov.pl -poinformowała podczas konferencji "Przyszłość to dane" Anna Gos, dyrektor departamentu zarządzania danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wciąż mało danych przekazywanych jest do bazy przez jednostki samorządu terytorialnego.

09.11.2021

Nowe zasady naliczania opłaty stałej za pobór wody dopiero od 2024 roku

Samorząd terytorialny Środowisko

Przepisy uzależniające wysokość opłaty stałej za usługi wodne od m.in. dostępnych zasobów wód podziemnych, mają obowiązywać nie od 1 stycznia 2022 roku, ale od 1 stycznia 2024 roku - taką zmianę przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

09.11.2021

Samorządy mogą wnioskować o wsparcie z Europejskiego Instrumentu Miejskiego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Do 17 grudnia można składać wnioski o wsparcie z trzeciej tury naboru Europejskiego Instrumentu Miejskiego. Samorządy mogą otrzymać do 60 tys. euro na przygotowanie koncepcji inwestycyjnej dla projektów, które w znaczny sposób przyczynią się do rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 9 listopada o godzinie 10:00. odbędzie się Webinarium dla przedstawicieli samorządów.

08.11.2021

Łąki kwietne potrzebne przy drodze, przepisy także

Środowisko Transport

Łąki kwietne popularyzują się i są coraz częściej zakładane nie tylko na miejskich skwerach, ale przy drogach publicznych. Lepiej niż trawniki oczyszczają powietrze, retencjonują wodę i obniżają temperaturę okolicy, są dobrym środowiskiem dla pszczół. Ale coraz częściej pojawiają się głosy, że trzeba ustandaryzować procedury administracyjne związane z ich zakładaniem i usytuowaniem.

06.11.2021

Rząd da gminom 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Rząd przeznaczy 4 mld zł dla 1714 gmin na inwestycje wodno-kanalizacyjne – ogłosił premier Mateusz Morawicki wizytując w piątek stację uzdatniania wody w podwarszawskich Ząbkach. Pieniądze mają trafić do samorządów jeszcze w tym roku. Ten program w ciągu 2-3 lat przyspieszy uzyskanie dostępu do czystej wody i pozwoli skanalizować nowe tereny - dodał premier.

05.11.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski