Samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na innowacje dla środowiska

Samorząd terytorialny Środowisko

Program „Sokół” otworzył się na samorządy, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na innowacje związane ze zmniejszeniem emisji CO2, racjonalnym zarządzaniem energią czy oświetleniem. Do tej pory składać wnioski mogli przedsiębiorcy. W puli programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 2 mld zł.

03.02.2020

Pieniądze samorządów w bankach słabo chronione, potrzebne pilne zmiany

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Cena nie może być jedynym kryterium przy przetargu na wybór banku obsługującego samorząd. Po upadku banku w Sanoku eksperci i poszkodowane jednostki domagają się regulacji rozszerzających ochronę depozytów samorządowych. Prawo nie przewiduje zabezpieczeń, gdy upadnie bank, a samorządy tracą miliony. To dysproporcja w zakresie ochrony środków publicznych.

03.02.2020

Samorządowcy chcą kompleksowych zmian w magazynowaniu odpadów

Samorząd terytorialny Środowisko

Jest różnica zdań pomiędzy ministerstwem klimatu i samorządowcami w zakresie magazynowania odpadów. Przedstawiciele samorządów podkreślają, że konieczna jest zmiana całego systemu gospodarki odpadami, a nie rozwiązania częściowe. I negatywnie odnoszą się do projektu rozporządzenia w tej sprawie.

01.02.2020

Po zmianie przepisów o rejestracji wciąż kolejki w wydziałach komunikacji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Wydziały komunikacji w starostwach i urzędach miast są zasypywane dużą liczbą zgłoszeń nabycia i zbycia pojazdów. Przykładowo w jednym z powiatów to około 40 tysięcy nowych spraw. Konieczne jest więc zatrudnienie nowych pracowników. Związek Powiatów Polskich przygotował projekt rozwiązań prawnych i proponuje wprowadzenie opłat za zgłoszenia.

31.01.2020

Są propozycje procedur bezpieczeństwa dla ośrodków pomocy społecznej

Pomoc społeczna

Specjalnie opracowane procedury bezpieczeństwa przewidują nowe uprawnienia pracowników pomocy społecznej związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w sytuacji napaści lub zwiększonego ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia. Wprowadziły je dwa warszawskie ośrodki pomocy społecznej.

30.01.2020

Czipowanie psów ograniczyłoby wydatki gmin na bezdomne zwierzęta

Samorząd terytorialny

Stworzenie obowiązku powszechnego chipowania psów i wprowadzenie centralnego systemu ich ewidencji jest konieczne – uważają samorządowcy. Obecnie nawet 18 tysięcy złotych płaci gmina za zaopiekowanie się jednym wyłapanym zwierzęciem. Dzięki chipowi łatwiej będzie znaleźć właściciela i obciążyć go kosztami.

29.01.2020

NIK ma gotowy plan kontroli na ten rok

Administracja publiczna

Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała na ten rok około 90 kontroli. Wśród obszarów, którym przyjrzą się kontrolerzy, warto wymienić: bezpieczeństwo obywateli, gospodarkę finansową państwa, koszty świadczeń zdrowotnych, przeciwdziałanie kryzysom ekologicznym. Oprócz kontroli planowych NIK regularnie przeprowadza też kontrole doraźne – kontrolerzy pojawiają się w kilkuset podmiotach rocznie. Tak będzie i w 2020 r.

29.01.2020

Samorządy raczej nie wycofają się z opłaty klimatycznej

Samorząd terytorialny Środowisko Finanse samorządów

Opłata klimatyczna w niewielkim stopniu, ale zasila budżety samorządów, są więc one - z wyjątkami - przeciwne jej likwidacji. Pytanie, czy gmina powinna ją pobierać, jeśli powietrze nie nadaje się do oddychania. Rozwiązaniem może być przeznaczanie ich na specjalne cele, takie jak wymiana kopciuchów. Jak się okazuje, gminy mają też problem ze skutecznym pobieraniem tej opłaty.

29.01.2020

Po wyroku TSUE samorządowcy obawiają się rozjeżdżenia dróg

Samorząd terytorialny Transport

Drogi samorządowe zostaną „rozjeżdżone” przez ciężarówki – obawiają się samorządowcy w związku z projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Zarzucają, że nie określa on kosztów ewentualnych napraw dróg i dostosowania znaków drogowych oraz przewiduje zbyt krótkie vacatio legis. Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że zrobiło wszystko, by jak najwięcej dróg zabezpieczyć.

28.01.2020

Wybrano laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019

Samorząd terytorialny

Związek Powiatów Polskich nagrodził najbardziej rozwojowe samorządy. Zwycięzcami Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019 zostali: powiat augustowski, ostródzki, kielecki, miasto Nowy Sącz oraz gminy Bolesławiec i Chełmiec.

27.01.2020

Urząd gminy nie może zabronić radnemu posiadania pieczątki

Samorząd terytorialny

Radny, który na swój koszt wyrobi sobie pieczątkę, nie może jej używać w imieniu gminy czy rady. Jeśli przystawia ją we własnej korespondencji i jest na niej tylko jego imię, nazwisko i funkcja, to nie zachodzą przesłanki wykroczenia. Nawet wtedy, gdy władze gminy zabraniają posiadania pieczęci i grożą grzywną.

27.01.2020