Sejm przedłużył o 60 dni stan wyjątkowy na polskiej granicy z Białorusią

Administracja publiczna

W środku nocy Sejm w czwartek, 30 września, przedłużył o 60 dni stan wyjątkowy. Powodem wniosku Prezydenta RP było utrzymujące się zagrożenie na terenach przygranicznych. Nowym elementem - według Biura Bezpieczeństwa Narodowego są niebezpieczne, prowokacyjne zachowania białoruskich służb względem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Posłowie nie dowiedzieli się jednak, co osiągnięto w czasie 30 dni stanu wyjątkowego i jakie są plany na te kolejne 60 dni.

01.10.2021

Jest trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2022-2024

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

Rada Ministrów przyjęła we wtorek Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2022-2024, przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej. Rząd zdecydował, że limit takich mianowań wyniesie w 2022 r. – 245 osób, w 2023 r. – 275 osób, a w 2024 r. – 300 osób.

28.09.2021

KE zatwierdza mapę pomocy regionalnej w Polsce na lata 2022-2027

Administracja publiczna Finanse Prawo unijne

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, mapę przyznawania pomocy regionalnej w Polsce na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. Umożliwiają one państwom członkowskim wspieranie najmniej uprzywilejowanych regionów europejskich w zmniejszaniu dystansu pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia.

28.09.2021

Starostowie iluzorycznie nadzorują prywatne lasy

Samorząd terytorialny Środowisko

Nadzór starostów nad lasami prywatnymi jest niewystarczający i sprawowany w sposób nieprawidłowy - wytknęła Najwyższa Izba Kontroli. Przyznaje to ministerstwo środowiska, które przy okazji nowelizacji ustawy o lasach chce wprowadzić rekomendacje NIK. Zdaniem starostów, problem rozbija się o finanse, bo starosta nadzoruje lasy niepaństwowe, ale podatek leśny wpływa do gmin.

28.09.2021

Podczas festynów KGW zaszczepiło się ponad 22,5 tys. osób

Samorząd terytorialny Koronawirus

Do 23 września w ramach festynów organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, przeciwko Covid-19 zaszczepiło się ponad 22,5 tys. osób - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Liczba ta może się zwiększyć, bo ostatnie tego typu akcje potrwają do czwartku. Łącznie do ARiMR wpłynęło blisko 3500 wniosków o dofinansowanie.

27.09.2021

Nie będzie kar dla właściciela drzewa za to, że gałęzie zwisają nad drogą

Samorząd terytorialny Środowisko

Obowiązujące przepisy pozwalają zarządcy drogi na działanie w sytuacji, gdy drzewa rosnące na przyległych do pasa drogowego działkach zwisają nad drogą i powodują niebezpieczeństwo. Nie ma więc potrzeby nakładania dodatkowych kar administracyjnych na właścicieli nieruchomości zadrzewionych wokół dróg publicznych – uważa Ministerstwo Infrastruktury.

27.09.2021

Latające lampiony - szczęście leci w górę, problemy zostają na dole

Samorząd terytorialny Środowisko

Lampiony szczęścia są coraz większym problemem. Powodują zaśmiecanie plaż, są niebezpieczne dla zwierząt i stwarzają zagrożenie pożarowe oraz lotnicze. Polskie prawo w ogóle nie reguluje ich używania. W tym roku we własnym zakresie problem próbowały uregulować władze Władysławowa. Ministerstwa klimatu i środowiska oraz infrastruktury uważają, że takiej potrzeby nie ma.

25.09.2021

PiS chce łatwiejszego przedłużania stanów nadzwyczajnych

Administracja publiczna

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli do Sejmu projekt zmian w regulaminie Izby, który zakłada m.in. głosowanie wniosku o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego zwykłą większością głosów. Obecnie wymagana jest do tego wiekszość bezwględna. Nie byłoby też podczas debaty w tej sprawie możliwe składanie wniosków o odroczenie czy zamknięcie posiedzenia.

24.09.2021

Nowe prawo działa - spada liczba wypadków na przejściach dla pieszych

Prawo karne Transport

Od wprowadzenia przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszego w trakcie wchodzenia na przejście dla pieszych spadła liczba wypadków – informuje ministerstwo infrastruktury. W okresie od 1 czerwca do końca sierpnia tego roku doszło do 421 takich wypadków. To o 3 procent mniej niż w 2020 roku i o 24 procent mniej niż dwa lata temu.

24.09.2021

W łódzkim nadal będzie obowiązywać Samorządowa Karta Praw Rodzin

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Sejmik województwa łódzkiego nie uchylił w piątek Samorządowej Karty Praw Rodzin. Na uchylenie tzw. uchwały anty-LGBT zdecydowali się natomiast radni sejmiku województwa świętokrzyskiego, którzy jednocześnie przyjęli uchwałę w sprawie "poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania". Modyfikację podobnych uchwał zapowiedziały władze samorządowe Małopolski i Lubelszczyzny.

24.09.2021

Samorządy chcą zmian w programie „Czyste Powietrze”

Samorząd terytorialny Środowisko

Mimo zachęt ponad 20 procent gmin nie zdecydowało się na przystąpienie do rządowego programu „Czyste powietrze”. Zdaniem części samorządów program wymaga przebudowy. Uważają że walka ze smogiem powinna być zadaniem zleconym i realizowanym na podstawie dotacji celowej. Wtedy łatwiej byłoby im tę akcję organizować.

24.09.2021

Na przystankach hula wiatr - samorządowcy czekają na projekt ustawy

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Transport

Niczym zima drogowców, tak rozpoczęcie roku szkolnego zaskoczyło niektórych wójtów. W trybie pilnym musieli organizować transport zbiorowy dla uczniów, bo okazało się, że pandemia zmiotła niektórych lokalnych przewoźników lub ci, którzy do tej pory wozili uczniów, nie chcą już tego robić. Samorządy czekają na nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

23.09.2021

Gospodynie zarobiły na szczepieniach, ale rozwoju pandemii nie zatrzymają

Samorząd terytorialny Koronawirus

O ile koszt zaszczepienia pacjenta przeciwko Covid-19 w przychodni lub aptece wynosi 61,24 zł, to już na festynach organizowanych przez koła gospodyń wiejskich potrafi wzrosnąć nawet... kilkudziesięciokrotnie. Zdaniem medyków, akcja SzczepimySięzKGW to strzelenie z armaty do wróbla i marnotrawienie pieniędzy. Na rządowym programie skorzystały jedynie aktywne koła gospodyń wiejskich, które zarobiły kilka tysięcy złotych,

22.09.2021

Premier: Większe wydatki na infrastrukturę drogową, kolejową i wodno-kanalizacyjną

Samorząd terytorialny Transport Polski Ład

Rząd przeznaczy dodatkowe 10 mld zł na wydatki związane z infrastrukturą drogową i kolejową, a także 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane przez samorządy terytorialne – zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Ma to być możliwe po nowelizacji tegorocznego budżetu, której projekt rząd przyjął na wtorkowym posiedzeniu.

21.09.2021

Związek Powiatów Polskich krytykuje większe kompetencje kuratora oświaty

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki zawarte w nowelizacji Prawa oświatowego uderzą bezpośrednio w pozycję jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących publiczne szkoły i placówki – uważa Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Przekonuje, że zgodnie z założeniami organ prowadzący szkołę nie będzie mógł decydować o jej funkcjonowaniu,

21.09.2021

NIK: Interesy Skarbu Państwa przy realizacji inwestycji drogowych i kolejowych nie są właściwie zabezpieczane

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy działania podejmowane przez ministra, PKP PLK S.A. oraz GDDKiA przyczyniły się do skutecznego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa w zakresie waloryzacji i solidarnej odpowiedzialności inwestora w zawieranych umowach na wykonanie obiektów liniowych. W opublikowanym raporcie NIK wskazuje, że finansowe skutki ujawnionych nieprawidłowości wyniosły łącznie 35,9 mln zł.

21.09.2021

Strefy czystego transportu w miastach - nieudany eksperyment

Samorząd terytorialny Środowisko Transport

Mimo trzech lat obowiązywania przepisów pozwalających miastom tworzyć strefy czystego transportu, taka strefa nie powstała w żadnym z nich. Przyczyną są zbyt restrykcyjne i mało elastyczne przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Organizacje reprezentujące samorządy sformułowały postulaty wskazujące, w jakim kierunku powinna pójść zmiana prawa.

21.09.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski