Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła prace nad projektem ustawy o ochronie ludności...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska jest zadowolona z wdrażania...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Wyznaczenie 50-procentowego poziomu recyklingu odpadów komunalnych w 2020 r. jest nieuzasadnione -...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie przepisów umożliwiających samorządom partycypację w kosztach inwestycji dokonywanych...
Norbert Bonin
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Przeciwko ograniczeniu w planowanej nowelizacji ustawy o działalności leczniczej wachlarza działań...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Na 25 lat pozbawienia wolności skazał w piątek Sąd Okręgowy w Katowicach b. prezydenta Zabrza...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Najnowsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, o których w syntetyczny i ciekawy sposób...
Anna Stańczuk
15.04.2016
Zamówienia publiczne
Powstanie 1,7 tys. lokali socjalnych, komunalnych i mieszkań chronionych dzięki dotacji BGK w...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Ponad połowa uprawnionych złożyła już wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500 plus - podało...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Kodeks dobrych praktyk polityki senioralnej opracowali specjaliści samorządów wojewódzkich...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Od piątku do 6 maja mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat mogą zgłaszać zadania do...
PAP
15.04.2016
Finanse samorządów
Podwieszana i oświetlona kładka pieszo-rowerowa pod mostem Łazienkowskim ma być gotowa w wakacje...
PAP
15.04.2016
Zamówienia publiczne
Łódzki przewoźnik miejski MPK-Łódź w ciągu dwóch lat zamierza wymienić tabor za 150 mln zł...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Organ administracji publicznej jest uprawniony poświadczać za zgodność z oryginałem dokumenty...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Małgorzata Stręciwilk, prezes UZP, w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich,...
Anna Stańczuk
15.04.2016
Zamówienia publiczne
Do uprawnień nadzorczych wójta nie należy rozszerzenie obowiązków służbowych pracownika...
Anna Dudrewicz
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Organ podatkowy dążąc do uzupełnienia luki w interpretacji nie może nakładać na gminę obowiązku...
Anna Dudrewicz
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Około 2 tys. osób demonstrowało w czwartek Warszawie przeciw tzw. ustawie antywiatrakowej autorstwa...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Gmina realizuje program dotyczący nauki pływania dzieci. Środki na realizację programu pochodzą z...
Krzysztof Kamiński
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Do końca października 2018 roku powstać mają obwodnice Lubaczowa, Oleszyc i Cieszanowa...
PAP
15.04.2016
Zamówienia publiczne
Prokuratura w Płocku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Opracowanie zasad dualnego kształcenia zawodowego w Świętokrzyskiem, pakietu usług dla firm z...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w najbliższych dniach ogłosi przetarg na...
PAP
15.04.2016
Zamówienia publiczne
Polski arystokrata Jan Żyliński kandyduje na burmistrza Londynu. Wybory lokalne odbędą się 5 maja...
PAP
15.04.2016
Zdaniem przedstawicieli administracji rządowej projekt noweli Prawa zamówień publicznych nie...
Magdalena Sowula
15.04.2016
Zamówienia publiczne
Prawie 17 mln zł dodatkowych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. opolskiego na...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Pomnik greckokatolickiego księdza, Ukraińca, bł. Emiliana Kowcza, który zginął w hitlerowskim...
PAP
14.04.2016
Ogłoszenie 32 konkursów na dofinansowanie wniosków zaplanowano do końca 2016 r. w ramach...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Rada gminy w drodze uchwały może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.Jeżeli zdecyduje się...
Iwona Sierpowska
14.04.2016
Samorząd terytorialny