Pomnik greckokatolickiego księdza, Ukraińca, bł. Emiliana Kowcza, który zginął w hitlerowskim...
PAP
14.04.2016
Ogłoszenie 32 konkursów na dofinansowanie wniosków zaplanowano do końca 2016 r. w ramach...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Rada gminy w drodze uchwały może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.Jeżeli zdecyduje się...
Iwona Sierpowska
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Budowa kluczowego odcinka Trasy Świętokrzyskiej, tj. trzech tuneli oraz drogi od ul. Kijowskiej do...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
8 mln zł na budowę wału przeciwpowodziowego w Brzegu Ratajach przekaże woj. opolskiemu ministerstwo...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Na wniosek PiS sejmowa komisja samorządowa zarekomendowała w środę odrzucenie w I czytaniu...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Pilotażowy program sprzedaży działek na terenach należących do miasta na preferencyjnych warunkach...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Do budowy w Obicach k. Kielc centralnego portu lotniczego lub tzw. przesiadkowego będzie...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
O przekazanie samorządom wojewódzkim środków na finansowanie realizacji programu 500 plus przez ich...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Na wolne miejsce w domu pomocy społecznej nie czeka się już latami podkreślono w opublikowanym w...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
15 kwietnia Gdańsk stanie się na jeden dzień ogólnopolskim centrum debaty na temat nowych rozwiązań...
Karol Kozłowski
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Marszałek województwa jest organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie...
Anna Nieć
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Możliwości wypoczynku oraz rekreacji i uprawiania sportu oczekują przede wszystkim mieszkańcy...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Wicestarosta Powiatu Parczewskiego naruszył ustawę antykorupcyjną, poinformowało CBA po kontroli...
Inny
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Około 120 projektów zgłoszonych do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego trafi pod głosowanie...
PAP
14.04.2016
Finanse samorządów
Zarzuty udaremniania i utrudniania przetargu na ponad 20 mln zł na szkodę Skarbu Państwa usłyszał...
Inny
14.04.2016
Zamówienia publiczne
Województwo zachodniopomorskie ogłosiło przetarg na dostawę 17 nowych elektrycznych pociągów...
PAP
14.04.2016
Zamówienia publiczne
Wypłata nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, a nie jak jest to obecnie, z subwencji...
Karol Kozłowski
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Na platformie zakupowej eKatalogi uruchomione zostały nowe nabory w branży produktów medycznych....
Magdalena Sowula
14.04.2016
Zamówienia publiczne
Udzielanie zamówień publicznych po terminie przewidzianym na implementację nowych dyrektyw...
Beata Adrych
14.04.2016
Zamówienia publiczne
Uchwała zmieniająca statut szpitala wojewódzkiego jest aktem prawa miejscowego i musi być...
Anna Dudrewicz
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Przyszłe zamierzenia organów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej mogą być przedmiotem...
Anna Dudrewicz
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Dziś posłowie z nadzwyczajnej podkomisji sejmowej rozpatrzą rządowy projekt nowelizacji ustawy...
Inny
14.04.2016
Zamówienia publiczne
W Podlaskiem ruszył odstrzał sanitarny dzików w ramach walki z wirusem ASF; od początku kwietnia...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Do końca października 2018 roku powstać mają obwodnice Lubaczowa, Oleszyc i Cieszanowa...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Samorząd Mikołowa (Śląskie) planuje realizację trzech projektów w formule partnerstwa...
PAP
13.04.2016
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, które musiało opuścić dotychczasową siedzibę w synagodze...
PAP
13.04.2016
Mszą św., apelem pamięci i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru uczczono w środę...
PAP
13.04.2016
Samorząd terytorialny
Do 300 tys. zł otrzymają z budżetu miasta pozarządowe instytucje na sfinansowanie organizowanych w...
PAP
13.04.2016
Samorząd terytorialny
Anglistka, biolog i zastępca szefa Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność - Monika...
PAP
13.04.2016
Samorząd terytorialny