Powstanie dwóch nowych tras rowerowych w Łodzi oraz inwestycje w infrastrukturę ułatwiającą...
PAP
10.03.2016
Zamówienia publiczne
Mieszkańcy Łódzkiego, którzy utracili pracę z przyczyn zakładu w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub są...
PAP
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Dofinansowanie unijne na zatrudnienie niań, utworzenie nowych miejsc w żłobku oraz klubu...
PAP
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Powstanie dwóch nowych tras rowerowych w Łodzi oraz inwestycje w infrastrukturę ułatwiającą...
PAP
10.03.2016
Samorząd terytorialny
4,5 mln zł przeznaczy w br. na remont XVII-wiecznej Bramy Nizinnej gdański samorząd. Władze miasta...
PAP
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Łódzki Urząd Marszałkowski rozpoczął nabór wniosków w konkursie dotyczącym tworzenia nowych miejsc...
PAP
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Sejmowe komisje: edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej...
PAP
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Jeśli rodzice zdecydują się posłać sześciolatki do przedszkoli, zamiast do szkół, samorządy mogą...
Inny
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Katowice zwiększą dostęp do żłobków. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego...
PAP
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Budowany od wiosny 2013 r. liczący ponad 5 km fragment Drogowej Trasy Średnicowej łączącej śląskie...
PAP
10.03.2016
Zamówienia publiczne
W toku rozpoznawania sprawy dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, organ musi...
Anna Dudrewicz
10.03.2016
Samorząd terytorialny
W orzecznictwie przeważa stanowisko, że pożyczkę należy wliczać do dochodu na gruncie u.p.s., co w...
Magdalena Januszewska
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Utrata statusu osoby bezrobotnej nie może nastąpić wcześniej niż po upływie ustawowego 14-dniowego...
Anna Dudrewicz
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Projekt uchwały obywatelskiej, która miałaby uchylić uchwałę opolskiej rady miasta dot. planowanego...
PAP
10.03.2016
Samorząd terytorialny
W przypadku dotacji dla przedszkola niepublicznego, ustawodawca posługuje się pojęciem ustalone w...
Agata Piszko
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska jest przeciwna budowie centrum...
PAP
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Trzy firmy zgłosiły się do prowadzonego przez urząd marszałkowski w Białymstoku przetargu, w którym...
PAP
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Na targach inwestycyjnych MIPIM, które odbędą się w Cannes, Warszawa przedstawi ofertę 11...
PAP
10.03.2016
Samorząd terytorialny
Wykonawca może, w stosownych sytuacjach i w przypadku konkretnego zamówienia, polegać na...
Przemysław Gogojewicz
10.03.2016
Zamówienia publiczne
W ciągu kilku dni ogłoszony ma zostać przetarg na projekt budowlany wschodniego odcinka Drogowej...
PAP
09.03.2016
Samorząd terytorialny
W cztery miesiące zespół ekspertów ma wypracować projekt nowego Kontraktu dla Śląska, wskazującego...
PAP
09.03.2016
Samorząd terytorialny
Wnioski o świadczenia z programu 500 plus są darmowe, nie można żądać pieniędzy za pomoc w ich...
PAP
09.03.2016
Samorząd terytorialny
24 kwietnia odbędzie się referendum ws. odwołania burmistrza Supraśla (Podlaskie) w trakcie...
PAP
09.03.2016
Samorząd terytorialny
Jeśli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, w celu uniknięcia zarzutów o...
Krzysztof Gruszecki
09.03.2016
Samorząd terytorialny
Ponad 2 tysiące osób skorzystało już z nieodpłatnych porad prawnych świadczonych od początku roku w...
PAP
09.03.2016
Samorząd terytorialny
Kierunki inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w kontekście ich sytuacji finansowej oraz...
Norbert Bonin
09.03.2016
Samorząd terytorialny
Do tej pory grodzenie osiedli w Polsce nie było skutecznie regulowane i przybierało często formy...
Anna Dudrewicz
09.03.2016
Samorząd terytorialny
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z Organizacją...
Magdalena Sowula
09.03.2016
Zamówienia publiczne
Wielkopolscy samorządowcy podzielili się doświadczeniem z gośćmi z Ukrainy. W czasie spotkania...
Anna Dudrewicz
09.03.2016
Samorząd terytorialny
Czy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym w SIWZ wymaganiom,...
Marzena Kopacka
09.03.2016
Zamówienia publiczne