30 lipca w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity rozporządzenia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. z 2015r., poz. 1074) .