MSW zależy, aby policjanci przestrzegali wysokich standardów ochrony praw człowieka. Dlatego w resorcie powstała „Strategia działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji”. Przeprowadzenie kompleksowego badania na temat problemu ewentualnej agresji w Policji jest jednym z punktów przyjętej Strategii.

W ramach badania zostanie opracowana charakterystyka zjawiska z określeniem rodzajów i przyczyn ewentualnej agresji oraz zmian, jakim podlega podczas służby w Policji. Podczas badania oszacowana zostanie skala zjawiska agresji, które ma miejsce w formacji oraz zostaną określone grupy ryzyka.

Wykonawca badania przygotuje również narzędzie służące do określania poziomu ewentualnej agresji wśród policjantów. Będzie ono przeznaczone do stosowania w przyszłości przez samą Policję.

Przeprowadzone badanie pozwoli lepiej zrozumieć, jakie sytuacje i problemy związane ze służbą prowadzą do nieprofesjonalnych zachowań funkcjonariuszy. Wykonawca projektu na podstawie wyników badań opracuje rekomendacje działań, które będą miały na celu wyeliminowanie niewłaściwych zachowań wśród policjantów. Wyniki badania i rekomendacje będą gotowe do końca roku.

Wykonawca projektu badawczego zostanie wyłoniony w drodze zamówienia, którego szczegóły zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej MSW

http://bip.msw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do-1/23535,WKiOKDKSiW32015.html

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych