Nowelizacja z 19 października 2014 r. wprowadziła solidarną odpowiedzialność wykonawcy z podmiotem trzecim, który zobowiązał się do udostępniania swoich zasobów. Jak podkreśla Anna Szymańska w "Rz", zwiększenie odpowiedzialności podmiotów trzecich ma zwiększyć gwarancję faktycznego ich udostępnienia. Szkoda wynikająca z nieudostępniania zasobów może bowiem sięgać znacznych rozmiarów i np. wiązać się z niewykonaniem całej umowy w sytuacji, gdy wykonawca na etapie postępowania warunek wiedzy i doświadczenia spełnił, ale tylko dzięki powołaniu się na „papierowe" know-how innego podmiotu.

Solidarna odpowiedzialność jest niezależna od woli podmiotu trzeciego >>>

Może mieć też miejsce sytuacja, iż dojdzie do sporu co do spełnienia przesłanek odpowiedzialności. Udostępnienie zasobów może przyjąć różną formę, jak zobowiązanie do podwykonawstwa, udzielenia pożyczki, lub różnego typu przekazanie know-how itd. Strony sporu mogą się różnić co do tego, na czym w praktyce ma polegać udostępnienie zasobów.

Ale w każdym wypadku udostępnienie potencjału powinno być realne a rolą zamawiającego jest odpowiednia ocena oferty pod tym kątem jeszcze na etapie przetargu i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Powyższy artykuł zawiera fragmenty publikacji autorstwa Anny Szymańskiej, radcy prawnego w zespole zamówień publicznych kancelarii Dentons, opublikowanej w "Rzeczpospolitej".

Źródło: www.rp.pl