Kładka zgodnie z umową miała być wykonana do 17 lutego 2015 r., ale została ukończona nieco wcześniej, co pozwoliło na wcześniejszą kontrolę nadzoru budowlanego (WINB) i wydanie decyzji na użytkowanie.

Inwestycję realizowała firma „REMOST S.C. Budowa i Remonty Mostów, Projekty, Ekspertyzy” z Czernichowa, za cenę ofertową: 6 626 536,50 złotych.

Całkowity koszt inwestycji (wraz z dokumentacją i nadzorem) wynosi ponad 7,5 mln zł. Pieniądze na ten cel w 85 % pokryje dotacja unijna z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ponieważ kładka spełniała kryteria unijne.

Po raz pierwszy została zgłoszona do konkursu na dofinansowanie unijne w 2010 r., ale wówczas nie zakwalifikowała się i dopiero w 2012 r. znalazła się na liście inwestycji unijnych, a w lipcu 2013 r. ogłoszony został przetarg na jej wykonanie. Dofinansowanie z Unii wyniesie 85% , a pozostałe pieniądze pochodzą z KFD (Krajowego Funduszu Drogowego).

Źródło: www.gddkia.gov.pl