Pół roku będą trwały prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew. Działający od 2003 roku obiekt obsługuje kilka tysięcy odbiorców na terenie gminy. Przewidywany zakres robót ma na celu unowocześnienie procesu oczyszczania m.in. poprzez montaż nowoczesnych urządzeń, zastosowanie technologii redukujących ilość osadów oraz zabezpieczenie ich przed opadami atmosferycznymi.

Krzywiń wykorzysta PPP do poprawy gospodarki ściekowej >>

Obiekt zostanie również przystosowany do odbioru ścieków dowożonych z okolicznych miejscowości. Modernizacja urządzeń spowoduje optymalizację kosztów procesu oczyszczania oraz zmniejszy oddziaływanie na środowisko naturalne. Wartość robót zaplanowanych do połowy czerwca 2015 r. wyniesie prawie 1,3 mln zł netto.

Źródło: Serwis ISBnews Inwestycje