Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena - 90 proc, termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5 proc., gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5 proc.

Najniższą ofertę na kwotę ponad 529 mln zł brutto złożyło Konsorcjum firm: Toto Construzioni Generali z Włoch oraz Vianin Lavori  S.p.A z Rzymu. Najdroższą ofertę złożyło Konsorcjum firm: COLAS Polska Sp. z.o.o z  Palędzia oraz Inžinierskie stavby a.s z Košice  na kwotę ponad 798 mln zł.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 22 miesięczny termin realizacji zadania  od dnia zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie są wliczane tzw. okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Planowany termin podpisania umowy to I kwartał br.

Źródło: www.gddkia.gov.pl