Gazeta Prawna,15 czerwca 2010 r.
15.06.2010
We wszystkich wzorach świadectw wprowadzona zostaje pozycja przeznaczona na wpisanie numeru PESEL...
Wojciech Kowalski
15.06.2010
Samorząd terytorialny
Czy ustalając podstawę do naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych (nie prowadzących...
Agata Piszko
14.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 14 czerwca 2010 r.
14.06.2010
www.ekoinfo.pl, stan z dnia 14 czerwca 2010 r.
14.06.2010
Jak powinno się interpretować zapis w ewidencji gruntw i budynkw uwzględnia się ustalenia planw...
Alicja Brzezińska
14.06.2010
Samorząd terytorialny
Postawiona w glosowanym wyroku sądu teza 1 ma szczeglne znaczenie praktyczne i stanowi od wielu lat...
Robert Suwaj
14.06.2010
Samorząd terytorialny
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2010 r., I OSK 514/09 (LEX nr 575824)
14.06.2010
Samorząd terytorialny
Postawiona w glosowanym wyroku sądu teza 1 ma szczeglne znaczenie praktyczne i stanowi od wielu lat...
Robert Suwaj
14.06.2010
Samorząd terytorialny
Zobowiązanie gminy do stosowania przepisw Karty Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Samorząd terytorialny
Jak należy ująć w ewidencji księgowej gminy wpływ środkw obrotowych na rachunek bankowy w wyniku...
Edward Tomczyk
11.06.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 11 czerwca 2010 r.
11.06.2010
Gazeta Prawna, 11 czerwca 2010 r.
11.06.2010
Zobowiązanie gminy do stosowania przepisw Karty Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli...
Krzysztof Sobczak
11.06.2010
Samorząd terytorialny
Czy z uwagi na fakt, iż sprzedawana nieruchomość zabudowana jest budynkiem w złym stanie...
Adam Kuźnicki
11.06.2010
Samorząd terytorialny
W Polsce nie ma przepisw regulujących dopuszczalność stosowania monitoringu i wykorzystanie...
Wojciech Kowalski
11.06.2010
Samorząd terytorialny
Zgodnie z postanowieniami art. 16a ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach jednym z podstawowych zadań...
Krzysztof Gruszecki
11.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 11 czerwca 2010 r
11.06.2010
Czy podstawą wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla stadionu żużlowego mogą być...
Marek Wojciech Gall
10.06.2010
Samorząd terytorialny
Zobowiązanie gminy do stosowania przepisw ustawy - Karta Nauczyciela w zakresie wynagradzania...
Wojciech Kowalski
10.06.2010
Samorząd terytorialny
Z dniem 17 czerwca 2010 r. wejdą w życie zasadnicze unormowania ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o...
Wojciech Federczyk
10.06.2010
Samorząd terytorialny

Zły tryb narusza dyscyplinę

Samorząd terytorialny
Jednym z najczęstszych błędw popełnianych przez urzędnikw państwowych i samorządowych jest wybr...
Anna Stańczuk
10.06.2010
Samorząd terytorialny
Zobowiązanie gminy do stosowania przepisw ustawy - Karta Nauczyciela w zakresie wynagradzania...
Wojciech Kowalski
10.06.2010
Samorząd terytorialny
Puls Biznesu, 10 czerwca 2010 r.
10.06.2010
Czy w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego i schematu można za porozumieniem zmieniającym...
Magdalena Rycak
10.06.2010
Samorząd terytorialny
Czy istnieje możliwość przywołania ustawy lub rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wydatkw...
Alicja Brzezińska
09.06.2010
Samorząd terytorialny
Ustawao utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli...
Krzysztof Kaszubowski
09.06.2010
Samorząd terytorialny
Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj książkę autorstwa Małgorzaty Ratajczak i Bartosza...
09.06.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 9 czerwca 2010 r.
09.06.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski