W wyniku najnowszych zmian do ustawy Prawo działalności gospodarczej przedłużono funkcjonowanie...
Bartosz Starczewski
10.02.2009
Samorząd terytorialny
Czy pracownik zatrudniony na umowę o pracę na okres prbny jest nowym pracownikiem w rozumieniu...
Michał Culepa
09.02.2009
Samorząd terytorialny

Recenzja książki

Samorząd terytorialny
Recenzja książki Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesw i porażek, przekład...
Henryk Gawroński
06.02.2009
Samorząd terytorialny
Zadania w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej są wykonywane przez jednostki samorządu...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
05.02.2009
Samorząd terytorialny

Odbieranie odpadów komunalnych

Samorząd terytorialny
Czy możliwe jest ukaranie gminnej jednostki komunalnej za odmowę odbierania od właścicieli...
Anna Nieć
05.02.2009
Samorząd terytorialny
W jakiej formie powinien być prowadzony program profilaktyki przeciwalkoholowej- odrębnego rachunku...
Edward Tomczyk
04.02.2009
Samorząd terytorialny
Orzecznictwo NSA potwierdza, iż samorząd gminny nie ma podstaw prawnych do udzielania dotacji...
Wojciech Federczyk
04.02.2009
Samorząd terytorialny
Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę mają charakter szczeglny, gdyż są opracowywane na...
Krzysztof Gruszecki
03.02.2009
Samorząd terytorialny
Starosta zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej...
Tomasz Gawroński
02.02.2009
Samorząd terytorialny
1 lutego 2009 roku weszły w życie zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy....
Bartosz Starczewski
02.02.2009
Samorząd terytorialny
Czy po wejściu w życie zmiany do ustawy o pracownikach samorządowych kierownik jednostki, ktry nie...
30.01.2009
Samorząd terytorialny

Gminne parkingi a podatek VAT

Samorząd terytorialny
Pobieranie przez gminę opłat za parkowanie pojazdw samochodowych na drogach publicznych w strefie...
Elżbieta Rogala
29.01.2009
Samorząd terytorialny
Obowiązek zwolnienia z pracy pracownika samorządowego skazanego prawomocnie za przestępstwo umyślne...
Krzysztof Posański
29.01.2009
Samorząd terytorialny
Obowiązek zwolnienia z pracy pracownika samorządowego skazanego prawomocnie za przestępstwo umyślne...
Krzysztof Posański
29.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy organ, ktry prowadzi postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, może...
Tomasz Gawroński
28.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy ze środkw Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska mogą być finansowane studnie chłonne w drogach...
27.01.2009
Samorząd terytorialny
Zwrot nakładw poniesionych przez powiat na modernizację budynku w sytuacji przekazania tego budynku...
Dorota Skrzypska
26.01.2009
Samorząd terytorialny
Zapewnienie rodzinom o niskich dochodach lokali mieszkalnych należy do zadań własnych gmin. Uchwała...
Wojciech Federczyk
26.01.2009
Samorząd terytorialny
Inwestor zamierza postawić namiot piwny na terenie przeznaczonym w miejscowym planie...
Maciej Jastrzębski
23.01.2009
Samorząd terytorialny

Weryfikacja ksiąg spółki

Samorząd terytorialny
Czy w spłce z o.o., ktrej właścicielem jest gmina, rada nadzorcza może powierzyć weryfikację ksiąg...
Edward Tomczyk
22.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy realizacja drogi publicznej przez gminę może odbywać się tylko na podstawie ustawy o...
Jakub Mazurkiewicz
21.01.2009
Samorząd terytorialny
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie przyrody jednym z podstawowych instrumentw służących...
Krzysztof Gruszecki
21.01.2009
Samorząd terytorialny

Związki międzygminne

Samorząd terytorialny
Jak należy traktować związek międzygminny? Czy jak jednostkę budżetową czy jako organ?
Edward Tomczyk
20.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy ośrodek sportu będący jednostką organizacyjną powiatu może być organizatorem rozgrywek np. ligi...
Edward Tomczyk
19.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy do istniejącego gminnego ośrodka zdrowia, w ktrym znajduje się gabinet lekarski, stomatolog i...
Łukasz Smaga
16.01.2009
Samorząd terytorialny
Wypowiedzenie dotychczasowej opłaty jest w zasadzie zmianą umowy o oddanie nieruchomości gruntowej...
Krzysztof Kaszubowski
16.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka powiatu podlega powiatowi i z wnioskiem o pozwolenie na...
Anna Kawecka
15.01.2009
Samorząd terytorialny
Praktyczne rozpoczęcie tworzenia lustra czynszowego w gminach
Wojciech Federczyk
14.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy miasto może pobierać opłaty od rodzicw za pobyt dzieci w przedszkolu dla dzieci...
Dorota Skrzypska
14.01.2009
Samorząd terytorialny
Kto w imieniu gminy podpisuje wniosek oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
Tomasz Gawroński
13.01.2009
Samorząd terytorialny