Jeśli w trakcie trwania umowy innemu pracownikowi powierzymy na okres 3 miesięcy wykonywanie innych...
Michał Culepa
19.12.2008
Samorząd terytorialny
Jeżeli klub sportowy działający w formie stowarzyszenia dokonuje zmiany statutu w celu uzyskania...
Krzysztof Posański
19.12.2008
Samorząd terytorialny
Polskie samorządy będą mogły wstępować do europejskich ugrupowań wspłpracy terytorialnej (EUWT). Są...
Krzysztof Posański
18.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy pracodawca samorządowy może co roku na 3 miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień) zmieniać czas...
Magdalena Oleksyn
18.12.2008
Samorząd terytorialny
Nie wyłączenie członka samorządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku o ponowne...
Krzysztof Posański
17.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy osobie na stanowisku pracownik socjalny (czyli zatrudnionej w jednostce organizacyjnej...
Iwona Sierpowska
17.12.2008
Samorząd terytorialny

Jedno czy kilka zamówień?

Samorząd terytorialny
Czy w świetle przepisw ustawy - Prawo zamwień publicznych właściwe jest udzielenie kilku zamwień na...
Paulina Soszyńska-Purtak
16.12.2008
Samorząd terytorialny
Nowa instytucja nowe wątpliwości.
Radosław Skwarło
16.12.2008
Samorząd terytorialny
Gminy mają prawo suwerennego decydowania o utworzeniu, przystąpieniu i wystąpieniu ze związku...
Krzysztof Posański
15.12.2008
Samorząd terytorialny
Gminy mają prawo suwerennego decydowania o utworzeniu, przystąpieniu i wystąpieniu ze związku...
Krzysztof Posański
15.12.2008
Samorząd terytorialny
Przyłączenie mieszkańca do sieci energetycznej nie może być finansowane wprost ze środkw...
Edward Tomczyk
11.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy w świetle obowiązujących przepisw dyrektor jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego...
Michał Culepa
10.12.2008
Samorząd terytorialny

Doradca i asystent wójta

Samorząd terytorialny
Ustawą o pracownikach samorządowych wprowadzono nową kategorię pracownikw zatrudnianych na...
Krzysztof Posański
10.12.2008
Samorząd terytorialny
Projekt ustawy o finansach publicznych zawiera istotne zmiany w stosunku do dotychczasowych...
Andrzej Borodo
09.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy założenie lub rozszerzenie cmentarza wymaga uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania...
Łukasz Smaga
08.12.2008
Samorząd terytorialny
Warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego takswką jest m.in. zaświadczenie o...
Krzysztof Kaszubowski
08.12.2008
Samorząd terytorialny
Osoba prawna chce wybudować sieć gazowniczą na terenie gminy. W tym celu chce sfinansować wykonanie...
Edward Tomczyk
05.12.2008
Samorząd terytorialny
Kto powinien wystąpić z wnioskiem do Starosty o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, jeżeli...
04.12.2008
Samorząd terytorialny
6 grudnia 2008 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy - Prawo budowlane, ktra wprowadza zmiany do...
Krzysztof Posański
04.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy można wydać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na...
Magdalena Spiżewska
03.12.2008
Samorząd terytorialny
Ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych zadań, ktre muszą realizować wspłczesne...
Krzysztof Gruszecki
02.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy pracownikw socjalnych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego obejmuje procedura...
Iwona Sierpowska
02.12.2008
Samorząd terytorialny
Recenzja pracy M. Grskiego, Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Warszawa 2008,...
Prawo.pl
01.12.2008
Samorząd terytorialny
W jaki sposb można dokonać przeniesienia pracownika samorządowego? Jak w oparciu o art. 7a ustawy o...
Agnieszka Sieńko
28.11.2008
Samorząd terytorialny
Praktyka wspłpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym jest znana od co najmniej...
Henryk Gawroński
28.11.2008
Samorząd terytorialny

Umarzanie należności

Samorząd terytorialny
Czy burmistrz może umorzyć należności budżetu państwa?
Bartosz Spychalski
27.11.2008
Samorząd terytorialny
W połowie listopada weszły w życie zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym....
Bartosz Starczewski
27.11.2008
Samorząd terytorialny
Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, wydanie II rozszerzone, Oficyna...
Henryk Gawroński
26.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy gmina może pobierać opłaty od przewoźnikw za korzystanie z przystankw będących własnością...
Edward Tomczyk
25.11.2008
Samorząd terytorialny
Woda jest jednym z najważniejszych elementw otaczającego nas środowiska, a gospodarowanie nią jest...
Krzysztof Gruszecki
25.11.2008
Samorząd terytorialny
 • Aktualności

  • MRPiPS przedłuża konkurs na wsparcie na asystentów osób niepełnosprawnych

   Termin składania ofert w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021 został przedłużony do 31 sierpnia - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oferty konkursowe mogą składać organizacje pozarządowe, adresatami programu są osoby niepełnosprawne.
  • Właściciele odholowanych aut płacą krocie z powodu luki w przepisach

   W Prawie o ruchu drogowym brakuje zapisu, do kiedy najpóźniej samorząd powinien wystąpić o orzeczenie przepadku pojazdu odholowanego. Przedłuża to okres przechowywania aut nawet do kilku lat i powoduje wzrost kosztów - w drastycznych przypadkach właściciel musi płacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
  • Brak podstaw i pieniędzy na wsparcie rodziców przez gminy przy zamknięciu szkół

   Samorządy nie będą mogły wesprzeć rodziców finansowo, jeśli szkoła czy przedszkole będą ponownie zamknięte, gdy na danym terenie wzrośnie liczba zachorowań. Wielu rodziców nie będzie mogło pracować, a nie ma póki co mowy o zasiłkach rządowych. Nadzieje na pomoc władz lokalnych rozwiewa rzeczywistość – nie mają ani podstaw prawnych, ani pieniędzy na wsparcie.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie

  Zobacz więcej
 • Opinie

  • Współdzielona mobilność powinna mieć grunt i fundament prawny

   Współdzieloną mobilność warto by było określić jako tę, z której można skorzystać, nie posiadając pojazdu. Przepisy powinny powstać głównie po to, żeby samorządy mogły wdrażać mechanizmy promujące tę formę mobilności. Dzisiaj muszą sobie radzić same, bo te kwestie nie są zdefiniowane – mówi Adam Jędrzejewski, prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto.
  • Adwokat Dębska: Lekceważenie praw cudzoziemców ukarane w Strasburgu

   Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w niedawnym wyroku przeciwko Polsce w sprawie odmowy udzielenia ochrony cudzoziemcom wyraźnie podkreślił, że po stronie rządu była zła wola. Wskazuje na to wiele czynników: nastawienie i polityka wobec cudzoziemców i takie przykłady jak uniemożliwienie rozmowy z adwokatem lub ignorowanie zabezpieczenia wydanego przez Strasburg
  • Ochrona sygnalistów w administracji publicznej szczególnie potrzebna

   Działania administracji mają największy wpływ na to, jak chronione są dobra wspólne obywateli i ich prawa, od niej zależy, w jaki sposób wykorzystuje się środki publiczne. Tam też jest większe prawdopodobieństwo ryzyk dla interesu publicznego. Tym bardziej pożądane jest są w niej procedury służące skutecznej identyfikacji i eliminowaniu nieprawidłowości – mówi Marcin Waszak,
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia

  • NSA: Nie każde opuszczenie mieszkania to podstawa do wymeldowania

   Wnioskodawca wystąpił o wymeldowanie żony i dzieci, ponieważ nie zamieszkiwali z nim od prawie siedmiu lat. Okazało się jednak, że opuścili oni mieszkanie, ponieważ doświadczali przemocy i agresji. Nie przeszkodziło to jednak wojewodzie w orzeczeniu o ich wymeldowaniu. Tymczasem powinien ocenić, czy zachowanie wnioskodawcy miało wypływ na trwałe i dobrowolne opuszczenie mieszkania.
  • WSA: Koszty większe, ale dobro niepełnosprawnego dziecka ważniejsze

   Gmina zwróci koszty przejazdu niepełnosprawnego dziecka do przedszkola, pod warunkiem że będzie to placówka najbliższa. Nie tylko w sensie odległości od miejsca zamieszkania, ale również realizacji indywidualnego toku nauczania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
  • WSA: Rekompensata za bezczynność organu tylko w szczególnie drastycznych przypadkach

   Jeżeli organ dopuścił się bezczynności, to sąd administracyjny może zasądzić na rzecz skarżącego sumę pieniężną. Instytucja ta powinna być jednak stosowana w szczególnie drastycznych przypadkach. Konieczne jest przy tym wykazanie uszczerbku wynikającego z nieterminowego działania. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi

  • Gmina nie zmusi właściciela działki do skoszenia trawy

   Gmina może podjąć prawne kroki zobowiązujące właścicieli nieruchomości, jeżeli na terenie tych nieruchomości znajdują się odpady. Organ gminy nie dysponuje jednak żadnym narzędziem prawnym umożliwiającym mu ingerencję w estetykę nieruchomości - wyjaśnia Piotr Ćwiek, ekspert w LEX Administracja.
  • Gmina może udzielić pożyczki SPZOZ

   Systematyka regulacji prawnych ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym prowadzi do wniosku, że gmina może udzielić pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Zasady określa umowa pożyczki, w praktyce organ wykonawczy - wójt gminy, jest to bowiem stosunek cywilnoprawny, więc jest znaczna swoboda w określeniu warunków umowy pożyczki, w tym jej spłaty - wyjaśnia Marcin Nagórek, ekspert w LEX Administracja.
  • Gmina nie ma prawa do zwrotu towaru w ramach tzw. odstąpienia od umowy zawartej na odległość

   Ustawa o prawach konsumenta wskazuje na prawo konsumenta, który zawarł umowę na odległość, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, prawo to przysługuje jednak tylko konsumentowi, urząd gminy nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa - wyjaśnia Adam Błaszko, ekspert w LEX Administracja.
  Zobacz więcej