Regulamin wynagradzania w muzeum

Samorząd terytorialny
Czy pracodawca ma obowiązek dostosować postanowienia obowiązującego w muzeum regulaminu...
Michał Culepa
04.05.2010
Samorząd terytorialny
Zniknie wymg posiadania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w dniu wszczęcia postępowania...
Krzysztof Posański
30.04.2010
Samorząd terytorialny
Roboty budowlane skarżącej polegające na wznoszeniu kurnika wymagały dokonania zgłoszenia stosownie...
30.04.2010
Samorząd terytorialny
Czy gmina, jako organ właściwy do załatwienia sprawy, jak i inwestor ubiegający się o warunki...
Anna Kawecka
30.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 30 kwietnia - 3 maja 2010 r.
30.04.2010
W celu zapewnienia prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej spłki komunalne, zorganizowane w...
Paweł Galiński
30.04.2010
Samorząd terytorialny
Czy organ prowadzący może zobowiązać do pokrywania części kosztw funkcjonowania zespołu z dochodw...
Agata Piszko
30.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 30 kwietnia - 3 maja 2010 r.
30.04.2010
Rzeczpospolita, 30 kwietnia - 3 maja 2010 r.
30.04.2010
Gazeta Prawna, 29 kwietnia 2010 r.
29.04.2010
Wjt, (burmistrz, prezydent miasta, dalej wjt) będąc organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 1...
Wiesław Śniecikowski
29.04.2010
Samorząd terytorialny
Od 1 maja 2010 r. nie będzie przepisw regulujących zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka oraz...
Wojciech Kowalski
29.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 29 kwietnia 2010 r.
29.04.2010
Od 1 maja 2010 r. nie będzie przepisw regulujących zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka oraz...
Wojciech Kowalski
29.04.2010
Samorząd terytorialny
Czy program usuwania azbestu jest obowiązujący, jeżeli gmina sporządziła go w 2007 r., ale nie...
Izabela Drelich
29.04.2010
Samorząd terytorialny
Przedyskutowanie aż 30 propozycji zmian w prawie to efekt pracy Komisji Wsplnej Rządu i Samorządu...
Karol Kozłowski
29.04.2010
Samorząd terytorialny
Do kosztw ktrego miesiąca zaliczyć faktury w jednostce samorządu terytorialnego?
Ewa Ostapowicz
29.04.2010
Samorząd terytorialny
Czy pracownik samorządowy zatrudniony na zastępstwo lub ponownie zatrudniony na umowę o pracę po 3...
Michał Culepa
28.04.2010
Samorząd terytorialny
Istnieje szansa, że więcej zakładw pracy będzie przyjmować uczniw na realizację praktycznej nauki...
Wojciech Kowalski
28.04.2010
Samorząd terytorialny
Czy wjt może wprowadzić do projektu planu miejscowego zmiany nie wynikające wprost z ustalonego...
Anna Bufnal
28.04.2010
Samorząd terytorialny
Program Leader polega na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską strategii rozwoju...
Paweł Galiński
28.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 28 kwietnia 2010 r.
28.04.2010
Gazeta Prawna, 28 kwietnia 2010 r.
28.04.2010
Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształcić się będzie w zakresie jednego, kilku lub...
Wojciech Kowalski
27.04.2010
Samorząd terytorialny
W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborw...
Ireneusz Krześnicki
27.04.2010
Samorząd terytorialny

Rozbudowa monitoringu szkolnego

Samorząd terytorialny
Czy szkoła może dokonać rozbudowy monitoringu finansując wydatki z rachunku dochodw własnych?
Elżbieta Gaździk
27.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 27 kwietnia 2010 r.
27.04.2010
Czy j.s.t. (gmina) może nie przekazać stowarzyszeniu oświatowemu, ktre prowadzi szkołę niepubliczną...
Agata Piszko
27.04.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota, numer 15/969 z 10 kwietnia 2010 r.
27.04.2010
Gazeta Prawna, 27 kwietnia 2010 r.
27.04.2010