Sporządzenie analizy nasłonecznienia przez osobę mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym...
25.02.2011
Samorząd terytorialny
Jaki organ jest właściwy, aby zająć się kwestią powstałego ogrdka piwnego i prbą jego likwidacji?
25.02.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita,25 lutego 2011 r.
25.02.2011
www.wnp.pl, stan z dnia 25 lutego 2011 r.
25.02.2011
Zdaniem Komisji Europejskiej, dostępność e-usług oferowanych przez administrację publiczną w Polsce...
Wojciech Kowalski
25.02.2011
Samorząd terytorialny
Sporządzenie analizy nasłonecznienia przez osobę mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe w tym...
Anna Dudrewicz
25.02.2011
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie z dniem 1 września 2011 r. obowiązku odbycia przez pięciolatka rocznego przygotowania...
Wojciech Kowalski
25.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 25 lutego 2011 r.
25.02.2011
MSWiA ustaliło termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na 21 marca 2011 r. Sam proces kwalifikacji...
Patryk Ciurak
25.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 24 lutego 2011 r.
24.02.2011
Gazeta Prawna, 24 lutego 2011 r.
24.02.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 24 lutego 2011 r.
24.02.2011
www.wnp.pl, stan z dnia 24 lutego 2011 r.
24.02.2011

Marszałek zdaje sprawozdania

Samorząd terytorialny
Dwa rozporządzenia dotyczące sprawozdawczości marszałka wojewdztwa z działań dotyczących zużytych...
Patryk Ciurak
24.02.2011
Samorząd terytorialny
Jakkolwiek decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji wywłaszczeniowych zalicza się do aktw o...
Anna Dudrewicz
24.02.2011
Samorząd terytorialny
Jakie dotacje może otrzymywać samorządowy zakład budżetowy? Temat dotyczy interpretacji ustawy o...
Renata Niemiec
24.02.2011
Samorząd terytorialny
Jakie uprawnienia przysługują wjtowi, ktry w raz z końcem kadencji przechodzi na emeryturę
Kamil Szymański
24.02.2011
Samorząd terytorialny
Działka (bądź działki) gruntu przyległego do budynku, nabyta w drodze umowy sprzedaży włączana jest...
Cezary Chabel
24.02.2011
Samorząd terytorialny
Jakkolwiek decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji wywłaszczeniowych zalicza się do aktw o...
24.02.2011
Samorząd terytorialny
Zmiany przepisw Karty Nauczyciela w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej spowodowały, że...
Wojciech Kowalski
24.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 24 lutego 2011 r.
24.02.2011
Jeżeli dowożenie i opiekę dziecka niepełnosprawnego organizują rodzice, obowiązek gminy obejmuje...
Wojciech Kowalski
23.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 23 lutego 2011 r.
23.02.2011
Nie istnieje żaden przepis, ktry stanowiłby podstawę dla rady powiatu do tworzenia dodatkowych...
23.02.2011
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 1-2/2011.
23.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnai 23 lutego 2011 r.
23.02.2011
Gazeta Prawna, 23 lutego 2011 r....
23.02.2011
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 1-2/2011.
23.02.2011
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 1-2/2011.
23.02.2011
Samorząd terytorialny