Po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki rzeczą dyrektora szkoły, a nie...
Anna Dudrewicz
05.12.2012
Samorząd terytorialny
Pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest czynnością mieszczącą się w sferze...
Michał Malinowski
05.12.2012
Samorząd terytorialny
Samorządowcy dorabiają w związkach międzygminnych nielegalnie. Tak orzekają kolejne sądy donosi...
Dąbrowski Radosław
05.12.2012
Samorząd terytorialny
Związek Miast Polskich boi się ustawy śmieciowej. Prezydenci miast w nim skupieni nie chcą być...
Dąbrowski Radosław
05.12.2012
Samorząd terytorialny
Opozycyjni radni PiS w Radzie Miasta Białegostoku zlecą własnym ekspertom wyliczenie kosztów, jakie...
Próchnicka Izabela
05.12.2012
Samorząd terytorialny
14 i 20 zł zamiast 18 i 24 zł - to nowa propozycja stawek za wywóz śmieci sortowanych i zmieszanych...
PAP
05.12.2012
Samorząd terytorialny
Województwo podlaskie chce się specjalizować we współpracy ze Wschodem, zwłaszcza z Białorusią. O...
Fiłończuk Robert
05.12.2012
Samorząd terytorialny
Czy organ prowadzący może połączyć w zespół szkołę podstawową z gimnazjum bez konieczności...
Krzysztof Gawroński
05.12.2012
Samorząd terytorialny
Samorządy miejscowości leżących nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi będą korzystać w promocji ze...
Joanna Wojciechowska
05.12.2012
Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął we wtorek konstytucyjności zasad pobierania tzw....
PAP
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Zwolnienie części przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, budowę wielopoziomowego bezpłatnego...
Pecka Ilona
04.12.2012
Odbyła się pierwsza rozprawa w procesie, w którym deweloper farmy wiatrowej domaga się od jednej z...
Łukasz Matłacz
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Przyjmuje się, że doręczenie pisma podczas dłuższego wyjazdu strony za granicę, gdy nie zostanie...
Janusz Jerzy
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Donald Tusk zabrał głos w sprawie wyboru metody obliczania wysokości opłaty za wywóz śmieci....
Karol Kozłowski
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny rozpoczął we wtorek o godz. 9 rozprawę, podczas której ma orzec w sprawie...
Jędrzejewska Katarzyna
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Osoba tej samej płci, którą łączyła więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza z osobą mieszkającą w...
PAP
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Powstało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia zrzeszające województwa śląskie i...
Szafrański Marek
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Mostostal Warszawa wybuduje Stadion Miejski w Tychach za ponad 128,8 mln zł. Postępowanie...
Błoński Marek
04.12.2012
Finanse samorządów
Audiodeskrypcja w teatrach, centra wyposażone w specjalistyczny sprzęt komputerowy, na przełomie...
Nocuń Katarzyna
04.12.2012
Samorząd terytorialny
Ponad 234 mln zł warty jest 10-letni kontrakt na usługi komunikacyjne, które miastu Wałbrzych...
Doczekalski Piotr
04.12.2012
Prezydium zarządu okręgowego PiS w regionie świętokrzyskim powołało 27 pełnomocników, aby powtórnie...
Niedzielska Anna
04.12.2012
Liczbę mieszkańców w gospodarstwie domowym ma uwzględniać opłata za wywóz śmieci w Białymstoku -...
Próchnicka Izabela
04.12.2012
Samorząd terytorialny
W związku z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, który wejdzie w życie 1 lipca 2012 r.,...
Sibilski Wojciech
03.12.2012
Samorząd terytorialny
27 stycznia 2013 roku odbędą się przedterminowe wybory burmistrza Białego Boru (Zachodniopomorskie)...
Sibilski Wojciech
03.12.2012
Samorząd terytorialny
16 lokalnych instalacji do przetwarzania odpadów ma powstać na terenie Lubelszczyzny. Będą one...
Chrzanowska Renata
03.12.2012
Cykl spotkań władz Radomia z mieszkańcami, przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych...
Pecka Ilona
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Wybory uzupełniające do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, w trakcie kadencji których nowy...
PAP
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Do połowy marca ulicami Łodzi będzie jeździć nocny autobus z pomocą dla bezdomnych. Potrzebujący...
Walczak Jacek
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Parki krajobrazowe przegrywają z presją inwestycyjną i osadniczą lokalnych społeczności....
Łukasz Matłacz
03.12.2012
Samorząd terytorialny
Ponad 2,7 mld zł niezapłaconych rachunków miały pod koniec września szpitale. To o ponad 17 proc....
PAP
03.12.2012
Finanse samorządów