O ustanowienie Roku Edwarda Gierka zabiegali lokalni działacze Federacji Młodych Socjaldemokratów. Według nich, za czasów rządów Gierka „nastąpił jeden z najbujniejszych okresów rozwoju gospodarczego Polski po drugiej wojnie światowej”.

Na taki sposób uhonorowania Gierka nie zgodzili się jednak miejscy radni. Podczas głosowania projekt uchwały poparło 9 z nich, 14 było przeciw. Jeszcze przed czwartkowym głosowaniem projekt negatywnie zaopiniowała komisja samorządności sosnowieckiej rady.

Działacze Federacji Młodych Socjaldemokratów chcieli uhonorować Gierka i przypomnieć o jego dorobku w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą jego urodzin. Złożyli w radzie obywatelski projekt uchwały, poparty podpisami mieszkańców miasta.

Wnioskodawcy wyliczyli, że w latach 1970-80 w Polsce powstało 550 dużych zakładów pracy, wybudowano 2,5 mln mieszkań. Przekonywali, że skorzystał na tym także Sosnowiec, w którym powstał m.in. zespół przychodni specjalistycznych, hala widowiskowo-sportowa i kilka osiedli.

W związku z setną rocznicą urodzin Gierka, w różnych częściach kraju organizowane są poświęcone mu konferencje. O ustanowieniu Roku Edwarda Gierka mówili także działacze SLD na szczeblu krajowym, jednak pomysł ostatecznie nie nabrał formalnego charakteru.

Edward Gierek (1913-2001) pełnił funkcję I sekretarza KC PZPR w latach 1970-1980. Jego zwolennicy podkreślają, że szczególnie w pierwszej połowie tzw. dekady Gierka nastąpił dynamiczny rozwój gospodarczy PRL (możliwy dzięki zaciągniętym na Zachodzie kredytom) - rozwijał się przemysł i budownictwo, zrealizowano też wiele inwestycji drogowych.

Zwolennicy polityki Gierka twierdzą, że Polska była wtedy bardziej, niż kiedykolwiek w czasach PRL, niezależna od ZSRR; przeciwnicy z kolei przypominają, że to wówczas w polskiej konstytucji znalazł się zapis o kierowniczej roli PZPR i o sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Przypominają też o brutalnym stłumieniu protestów robotniczych w Radomiu i Ursusie w 1976 r.

kon/ par/ jra/