Osoba bezdomna ma prawo do schronienia

Samorząd terytorialny

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w...

26.07.2017

Codzienne dostawy towaru nie wymagają zatrudnienia na etat

Zamówienia publiczne

Zamawiający chce przeprowadzić przetarg na dostawę towaru własnym transportem, na swój koszt do wskazanego miejsca. Zamówienie trwa cały rok i polega albo na codziennych dostawach albo dostawy...

26.07.2017