Kiedy organ może zmienić pozwolenie wodnoprawne?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: W 2014 roku Starosta udzielił Panu X pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych oraz zrzut wód pohodowlanych z gospodarstwa hodowli pstrągów. W pkt...

18.08.2017

Czy zaliczka podlega dokumentacji cen transferowych?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoPlanujemy wpłatę zaliczki dla naszego kontrahenta z Indii - podmiot z grupy kapitałowej - kwota zaliczki ok. 800.000 EUR. Zaliczka będzie...

17.08.2017

Poznaj 2 podstawowe modele organizacji czasu pracy

Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy oraz w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. O dwóch podstawowych modelach organizacji czasu...

16.08.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski