Jak zaksięgować sprowadzenie z Chin e-papierosów?

Zasilanie do e-papierosa i parownik jako zestaw stanowią koszt podatkowy i jako towar handlowy winny być zaewidencjonowane w kolumnie zakup PKPiR. Poniesiony koszt zestawu jest zasadny został...

24.07.2017

Szkolenie ławników nie jest zadaniem gminy

Samorząd terytorialny

Kompetencje rad gminnych w zakresie ławników określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nie ograniczają się one wyłącznie do wybierania ławników. Zadaniem ich jest także odwołanie ławników...

21.07.2017

Premia za pracę w Niemczech podlega tam opodatkowaniu

Jeżeli premia jest wypłacana za pracę wykonywaną w Niemczech, to uwzględniając fakt przekroczenia 183 dni pobytu w tym kraju powinna być opodatkowana w Niemczech. Brak opodatkowania w Polsce oznacza...

19.07.2017