Wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli ustala wójt

Samorząd terytorialny

Wójt w formie zarządzenia ustala wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli oraz zasad organizacji dyżurów wakacyjnych. Zarządzenie wydaje wójt na wniosek dyrektorów i rad pedagogicznych przedszkoli i...

13.07.2017

Dopuszczalne jest łączenie wspólnot mieszkaniowych

Budownictwo

Dopuszczalne jest łączenie wspólnot mieszkaniowych, ale należy pamiętać, iż w każdym tego rodzaju przypadku powstała wspólnota musi być usytuowana na jednej nieruchomości w rozumieniu...

13.07.2017

Przydrożne kapliczki nie są pomnikami

Budownictwo

Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach wznoszenia pomników (zaliczanych przez ustawodawcę do budowli). Przydrożne kapliczki, jako obiekty małej architektury, nie są...

12.07.2017