Odpowiedź:
Podanie kosztów gospodarowania odpadami na paragonie lub fakturze potwierdzającej sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest informowaniem klienta o tych kosztach „z chwilą sprzedaży” sprzętu.

Czytaj też: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów kosztują najwięcej

Uzasadnienie:
Ustawa z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) – dalej u.z.s.e.e. w art. 16 ust. 1 nakłada na dystrybutorów sprzętu obowiązek informowania nabywców tych produktów z chwilą sprzedaży sprzętu o kosztach gospodarowania odpadami, które obejmują koszty zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu, jeżeli wprowadzający sprzęt przekazał dystrybutorom informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami. Przepis ten wskazuje więc na dobrowolność określania kosztów gospodarowania odpadami na poziomie wprowadzającego sprzęt. Jeśli jednak te koszty zostaną przez wprowadzającego określone i poinformuje on o nich dystrybutora, to dystrybutor jest obowiązany do informowania nabywców sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami. Dystrybutor powinien więc w takim przypadku poinformować nabywców sprzętu, zgodnie z art. 16 ust. 3 u.z.s.e.e., przez wyróżnienie w cenie sprzętu kosztów gospodarowania odpadami przypadającymi na jednostkę sprzętu.

Klient ma więc uzyskać informację, że cena produktu zawiera określoną kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami w postaci zużytego sprzętu. Taka informacja może więc być przedstawiona na fakturach, paragonach, na etykietach oraz w inny sposób, który pozwoli na wyróżnienie w chwili sprzedaży sprzętu w jego cenie kosztów gospodarowania odpadami. Dopuszczalne jest więc umieszczenie tych informacji tylko na etykiecie czy cenówce. Tym samym klienci w momencie zakupu będą mieli dostęp do informacji o kosztach gospodarowania odpadami i nie będzie już potrzeby umieszczania tych informacji dodatkowo np. na fakturze czy paragonie. 
 
Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 17.08.2017 r.