Wypadek przy pracy pracodawcy

BHP

Jeżeli pracodawca będący osobą fizyczną realizuje obowiązki w ramach działalności gospodarczej, to w sytuacji, gdy zostanie poszkodowany w wypadku przy pracy, postępowanie powypadkowe prowadzi ZUS. W...

31.07.2017

Pierwotna wartość zamówienia to wartość netto

Zamówienia publiczne

Zamawiający, działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p., chciałby zawrzeć aneks do umowy podstawowej, zwiększając zakres usług o nie więcej niż 10% wartości zamówienia. Jak należy rozumieć...

28.07.2017