Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Co uznać za podstawę do opodatkowania?
Czy w przypadku sprzedaży samochodu przez żonę podatnik lub jego żona będą musieli zapłacić podatek dochodowy?
Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Wyprowadzenie samochodu przez darowiznę jest podatkowo obojętne.

Uzasadnienie:

Na wstępie należy wyjaśnić, że w przypadku wykupu z leasingu operacyjnego za datę nabycia uznaje się przeniesienie własności – a więc datę wykupu (tu 2017 r.). Przed tą datą bowiem samochód stanowił własność leasingodawcy, a leasingobiorca jedynie z niego korzystał. Skoro więc nabycie pojazdu nastąpiło w 2017 r., to trzeba przyjąć, że nastąpiło w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej – a więc jedynie do majątku odrębnego męża, chyba że umowa wykupu stanowi inaczej.

Dalej trzeba zauważyć, że darowizny nie podlegają podatkowi dochodowemu (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.). W zakresie darowizny dla małżonka przewidziano również zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, należy jedynie pamiętać o terminowym złożeniu zgłoszenia o nabyciu rzeczy przez żonę SD-Z2 (art. 4a ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.)).

W efekcie wyprowadzenie wykupionego samochodu z jednoosobowej działalności gospodarczej przez podarowanie go żonie jest podatkowo obojętne. Jedynie jeśli samochód został zakwalifikowany jako towar, to konieczna jest korekta kosztów jego nabycia – utracą one bowiem związek z przyszłymi przychodami ze sprzedaży, skoro do niej nie dojdzie.

Sprzedaż samochodu przez żonę będzie podlegała opodatkowaniu jako dochód z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomej – według skali podatkowej (art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.). Proszę jednak pamiętać, że obowiązek opodatkowania tego dochodu ustaje po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Krysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 25.08.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów