Zakup w UE monet bulionowych wykazujemy w VAT-7

W przypadku nabycia złota inwestycyjnego od podmiotów gospodarczych z krajów UE wystąpiło wewnątrzspólnotowe nabycie towarów korzystające ze zwolnienia od podatku, co oznacza, że należałoby je...

30.08.2016

Świadectwo pracy wójta podpisuje przewodniczący rady gminy

Samorząd terytorialny

Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności wyznaczona...

30.08.2016