Gmina może finansować niepubliczne gimnazja

Samorząd terytorialny

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota...

16.08.2016

Gmina może utworzyć szkołę ponadgimnazjalną

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego,...

11.08.2016