Zbiorczy VAT nie dotyczy urzędów centralnych

Scentralizowany (zbiorczy) model rozliczania VAT dotyczy wyłącznie jednostek samorządu terytorialnego (wraz z samorządowymi jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi) -...

18.08.2016

Budowa lotniska cywilnego wymaga pozwolenia wojewody

Samorząd terytorialny

Wojewoda jest organem pierwszej instancji administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach obiektów i robót budowlanych lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi....

17.08.2016

Procedura odwrócona zmienia zasady oceny ofert

Zamówienia publiczne

Zamawiający przeprowadza postępowanie po 28 lipca 2016 r. Jak należy rozumieć zapis art. 24aa ust. 1 p.z.p.? Czy zwrot oceniona jako najkorzystniejsza oznacza, że mówimy już o momencie po wyborze...

17.08.2016

Biuro rachunkowe odpowie za nieprzekazanie JPK

Biuro rachunkowe będzie podlegało karze porządkowej za nie przekazanie na wezwanie danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Może również podlegać za powyższe karom na podstawie przepisów...

16.08.2016