Przepust nie jest urządzeniem wodnym

Środowisko

Przepust nie jest urządzeniem wodnym, ale może być traktowany jak urządzenie wodne, jeżeli służy do kształtowania zasobów wodnych, o czym stanowi przepis art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca...

23.08.2016

Rada gminy może nadać imię stadionowi

Samorząd terytorialny

Nadanie określonemu obiektowi będącemu własnością gminy imienia osoby, którą miejscowa społeczność chce w ten sposób uczcić za zasługi np. dla miasta, jest zadaniem własnym gminy z zakresu kultury....

23.08.2016

Wójt może udzielać interpretacji indywidualnych

Samorząd terytorialny

Wójt gminy może udzielać interpretacji indywidualnych na złożony przez samego siebie (w imieniu gminy) wniosek. Gmina uzyskująca taką interpretację indywidualną jest chroniona na zasadach ogólnych.

23.08.2016

Sprzedaż atrybutów jest opodatkowana wg skali

Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży zasobów (atrybutów) pozyskanych w ramach gry komputerowej należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg skali podatkowej, wykazując je do...

22.08.2016