Kiedy zaksięgować notę odsetkową?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Otrzymujemy notę obciążeniową (a nie odsetkową) wystawioną w euro tytułem odsetek w związku z opóźnioną płatnością za raty leasingowe. W...

05.09.2016

Decyzje o odstrzale zwierząt wydaje starosta

Środowisko

Decyzja w sprawie odstrzału redukcyjnego zwierząt (w tym przypadku lisów lub jenotów) pozostaje w gestii starosty na mocy art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie. Po wydaniu decyzji, starosta wskazuje...

05.09.2016

Koszty cyklu życia jako efekt robót budowlanych

Zamówienia publiczne

Przetarg prowadzony jest po wejściu w życie nowelizacji p.z.p. Czy można zastosować kryterium ceny o wadze ponad 60%, jeśli przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisano poprzez dokumentację...

04.09.2016

Gmina może wydzierżawić działkę w drodze bezprzetargowej

Samorząd terytorialny

W przypadku zawierania umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony krótszy niż trzy lata, stosowanie trybu przetargowego nie jest wymagane. To z kolei oznacza, że nie ma konieczności stosowania...

02.09.2016

Szkolenie BHP powinno odbyć się pierwszego dnia pracy

Szkolenie wstępne z dziedziny BHP powinno odbyć się w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych. Z regulaminem pracy, wynagradzania oraz...

02.09.2016

Deklarację PIT-8C wysyłamy z bezpiecznym podpisem

Spółka przesyłając informację PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej winna to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego...

01.09.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski