Rzecznika konsumentów nie można odwołać

Samorząd terytorialny

Rzecznik konsumentów nie jest pracownikiem powołanym i nie można go odwołać. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a rozwiązanie tej umowy następuje w sposób określony w...

29.08.2016

Praca kobiety w ciąży podlega ochronie

Stosunek pracy pracownicy w ciąży podlega szczególnej ochronie. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z taką pracownicą bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika jest...

29.08.2016

Co robić z workami po wapnie?

Środowisko

Ekspert odpowiada na pytanie Użytkownika publikacji Prawo Ochrony Środowiska:Jak podmiot powinien postępować z workami po wapnie?

28.08.2016

Upadły wykonawca dokona samooczyszczenia

Zamówienia publiczne

Zamawiający prowadzi postępowanie po 28 lipca 2016 r. Czy procedura self cleaning znajdzie zastosowanie również względem podmiotu będącego w upadłości układowej i posiadającego zaległości w płatności...

28.08.2016

Podatnik odliczy VAT od kupna mieszkania na wynajem

Usługa wynajmu pokoi na cele turystyczne przez osobę fizyczną działającą w charakterze podatnika VAT podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 23 proc. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia...

26.08.2016