Urządzenia na placach zabaw podlegają okresowej kontroli

Budownictwo

Urządzenia na placach zabaw, takie jak: huśtawki, drabinki, piaskownice kwalifikowane są jako obiekty małej architektury i w związku z tym podlegają obowiązkowej kontroli okresowej, w zakresie stanu...

23.09.2016