Gmina może wydzierżawić działkę w drodze bezprzetargowej

Samorząd terytorialny

W przypadku zawierania umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony krótszy niż trzy lata, stosowanie trybu przetargowego nie jest wymagane. To z kolei oznacza, że nie ma konieczności stosowania...

02.09.2016

Szkolenie BHP powinno odbyć się pierwszego dnia pracy

Szkolenie wstępne z dziedziny BHP powinno odbyć się w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy, ale przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych. Z regulaminem pracy, wynagradzania oraz...

02.09.2016

Deklarację PIT-8C wysyłamy z bezpiecznym podpisem

Spółka przesyłając informację PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej winna to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego...

01.09.2016

Czy pożar budynku jest katastrofą budowlaną?

Budownictwo

Pytanie zadał Użytkownik publikacji Serwis Budowlany: Spaliło się mieszkanie na poddaszu. Policja jak i straż pożarna w dniu zdarzenia wzywa nadzór budowlany do oceny, czy dalsza część budynku nadaje...

01.09.2016

Gmina może dzierżawić grunt od osoby fizycznej

Samorząd terytorialny

W celu wykonywania zadań gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami. W tym przypadku umowa cywilnoprawna, z elementami administracyjnymi, stanowi formę działania gminy o charakterze niewładczym....

31.08.2016

Gmina może utworzyć dowolną liczbę PSZOK-ów

Samorząd terytorialny

PSZOK powinien przyjmować co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym...

31.08.2016