Biuro poselskie jest opodatkowane jak lokal mieszkalny

Lokal mieszkalny wynajęty przez spółkę z o.o. na biuro poselskie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawki właściwej dla lokali mieszkalnych - wyjaśnia ekspert Vademecum...

06.09.2016

Ilości i zakres kontroli w szkole zależy od organu

Samorząd terytorialny

Brak jest jakiegokolwiek limitu kontroli przeprowadzanych przez organy do tego uprawnione. O ilości i zakresie kontroli decyduje sam organ. Tylko w przypadku oceny pracy dyrektora szkoły, organ...

06.09.2016

Kiedy zaksięgować notę odsetkową?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Otrzymujemy notę obciążeniową (a nie odsetkową) wystawioną w euro tytułem odsetek w związku z opóźnioną płatnością za raty leasingowe. W...

05.09.2016

Decyzje o odstrzale zwierząt wydaje starosta

Środowisko

Decyzja w sprawie odstrzału redukcyjnego zwierząt (w tym przypadku lisów lub jenotów) pozostaje w gestii starosty na mocy art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie. Po wydaniu decyzji, starosta wskazuje...

05.09.2016

Koszty cyklu życia jako efekt robót budowlanych

Zamówienia publiczne

Przetarg prowadzony jest po wejściu w życie nowelizacji p.z.p. Czy można zastosować kryterium ceny o wadze ponad 60%, jeśli przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisano poprzez dokumentację...

04.09.2016