Powiat może utworzyć młodzieżowy ośrodek wychowawczy

Samorząd terytorialny

Ze względu na ponadgminny charakter zadania w zakresie oświaty publicznej, jakim jest prowadzenie takiej placówki, można prowadzenie jej uznać za zadanie powiatu na podstawie przepisu art. 4 ust. 1...

09.08.2016

Powiat może oddać nieruchomość w trwały zarząd

Samorząd terytorialny

Powiat wykonuje swe zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne. Jego nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z...

09.08.2016

Garaże-blaszaki bez podatku od nieruchomości

Garaże blaszane nie są budowlami w rozumieniu przepisów dotyczących podatku od nieruchomości a zatem temu podatkowi nie podlegają - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

08.08.2016

Pracodawcą pracowników samorządowych jest urząd

Samorząd terytorialny

Analizując sprawę w odniesieniu do gminnego pracownika samorządowego, Sąd Najwyższy stwierdził, że zakładem pracy dla pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie gminy jest ten urząd, a nie...

08.08.2016

Na terenie parku narodowego można wybudować parking

Środowisko

Na terenie parku narodowego zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego. Jeżeli planowany parking...

08.08.2016

Czym różnią się tereny zielone od terenów zieleni?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jak należy interpretować zapis tereny zielone ujęty w definicji odpadów zielonych w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o...

05.08.2016