Pełnomocnictwa ogólnego nie złożymy przez CEIDG

Pełnomocnictwo ogólne, w formie dokumentu elektronicznego, jest przesyłane przez mocodawcę za pośrednictwem portalu podatkowego, wchodzącego w skład serwisu www.finanse.mf.gov.pl - wyjaśnia ekspert...

02.08.2016

Organ może wnieść sprzeciw od zgłoszenia

Budownictwo

Z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej może, przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, skutecznie wnieść sprzeciw.

02.08.2016

Przerzut wody wymaga pozwolenia wodnoprawnego

Środowisko

Na wykonanie rurociągów pr. wod. nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, gdyż same w sobie nie zmieniają one warunków wodnych. Istotnym jest natomiast miejsce wlotu i wylotu oraz wartości...

02.08.2016

Gmina może udzielić pomocy finansowej komendzie policji

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać Policji pomocy zarówno w formie finansowej i rzeczowej. Ewidencja udzielonej pomocy zarówno finansowej, jak i rzeczowej jednostkom Policji przez...

02.08.2016

Kto sprawdza i zatwierdza dowody księgowe

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoKto sprawdza i zatwierdza dowody księgowe, takie jak faktury zakupu i sprzedaży, dokumenty obrotu kasowego, magazynowego, wyciągów...

01.08.2016