Wypłacona staroście odprawa nie podlega oskładkowaniu

Samorząd terytorialny

Podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy...

29.07.2016

Jakie wymagania powinien spełniać PSZOK?

Środowisko

PSZOK powinien nie tylko zostać utwardzony, ale również wyposażony w instalacje do odprowadzania odcieków z odpadów gromadzonych w pojemnikach i kontenerach, magazyn albo wiaty, w tym zadaszone, a...

28.07.2016

Decyzja o awansie należy wyłącznie do starosty

Samorząd terytorialny

Przepisy o pracownikach samorządowych nie przewidują konkretnych terminów awansowania pracowników. O przeniesieniu na wyższe stanowisko będzie decydował pracodawca. W starostwie czynności z zakresu...

28.07.2016