Gmina może utworzyć szkołę ponadgimnazjalną

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego,...

11.08.2016

Zakupu środków trwałych nie udokumentujemy paragonem

Brak jest możliwości dokumentowania paragonami zakupu środków trwałych i wyposażenia. Należy uzyskać od sprzedawcy inny dowód księgowy (fakturę, rachunek lub chociaż umowę sprzedaży z pokwitowaniem...

11.08.2016

Na stanowisko radcy prawnego należy ogłosić konkurs

Samorząd terytorialny

Nabór kandydatów na wolne stanowisko radcy prawnego w urzędzie gminy, powinien być otwarty i konkurencyjny, ponieważ jest to stanowisko zaliczane do grupy stanowisk urzędniczych....

11.08.2016

Szkółka leśna jest obiektem produkcyjnym

Środowisko

Z definicji zamieszczonej w Słowniku encyklopedycznym leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych wynika, iż jest to powierzchnia przeznaczona bezpośrednio do...

11.08.2016

Od domu bez dachu nie zapłacimy podatku

Obiekt bez dachu nie jest budynkiem, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podkreślić jednakże należy, że o traktowaniu danego obiektu budowlanego jako budynku nie przesądza...

10.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski