Ślub z pracownikiem wywołuje skutki podatkowe

Wzięcie ślubu z pracownikiem znacznie komplikuje rozliczenia zarówno od strony podatkowej, jak i ubezpieczeniowej, wobec czego warto rozważyć rozwiązanie stosunku pracy - wyjaśnia ekspert Vademecum...

05.08.2016

Gmina może dokonać podziału nieruchomości z urzędu

Samorząd terytorialny

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w...

05.08.2016

Hot-dog z przyczepy nie korzysta z 5 proc. stawki VAT

Sprzedaż dań gotowych typu kebaby, zapiekanki, hot-dogi, lody, pizza, frytki, soki z przyczepy gastronomicznej nie może korzystać z 5 proc. stawki podatku od towarów i usług - wyjaśnia ekspert...

04.08.2016

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część

Budownictwo

Do obliczania strefy pożarowej nie używa się ani powierzchni zabudowy, ani powierzchni użytkowej, natomiast przyjmuje się powierzchnię wewnętrzną budynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej...

04.08.2016

Umowę trzeba zawrzeć przed dopuszczeniem do pracy

Zgodnie z mającym obowiązywać 1 września 2016 r. art. 29 2 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed...

03.08.2016

Pyton plamisty podlega rejestracji u właściwego starosty

Samorząd terytorialny

Pyton plamisty (Antaresia maculosa) należący do rodziny Pythonidae podlega rejestracji u właściwego starosty. Do rejestracji zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o urodzeniu w niewoli jest...

03.08.2016