Jak prawidłowo skorygować WNT?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoKontrahent francuski przysyłał nam zgodnie z umową części do suszarni odpadów. Nie wystawiał faktur. Rozpoznawaliśmy WNT tak jakby było...

25.07.2016

Odpady problemowe są przyjmowane w PSZOK

Środowisko

Co do zasady, odpady problemowe (zużyty sprzęt elektryczny, odpady budowlane, odpady poremontowe) są przyjmowane w PSZOK, a nie odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

25.07.2016

Świadczenia z ZFŚS muszą być różnej wysokości

Ze zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne korzystają tylko takie świadczenia, które zostały przyznane w oparciu o tzw. kryterium socjalne, czyli z uwzględnieniem sytuacji...

25.07.2016

Wydanie karty dużej rodziny należy do kompetencji wójta

Samorząd terytorialny

Wójt może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę będącą pracownikiem jednostki organizacyjnej gminy, na...

25.07.2016