Garaże-blaszaki bez podatku od nieruchomości

Garaże blaszane nie są budowlami w rozumieniu przepisów dotyczących podatku od nieruchomości a zatem temu podatkowi nie podlegają - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

08.08.2016

Pracodawcą pracowników samorządowych jest urząd

Samorząd terytorialny

Analizując sprawę w odniesieniu do gminnego pracownika samorządowego, Sąd Najwyższy stwierdził, że zakładem pracy dla pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie gminy jest ten urząd, a nie...

08.08.2016

Na terenie parku narodowego można wybudować parking

Środowisko

Na terenie parku narodowego zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego. Jeżeli planowany parking...

08.08.2016

Czym różnią się tereny zielone od terenów zieleni?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jak należy interpretować zapis tereny zielone ujęty w definicji odpadów zielonych w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o...

05.08.2016

Ślub z pracownikiem wywołuje skutki podatkowe

Wzięcie ślubu z pracownikiem znacznie komplikuje rozliczenia zarówno od strony podatkowej, jak i ubezpieczeniowej, wobec czego warto rozważyć rozwiązanie stosunku pracy - wyjaśnia ekspert Vademecum...

05.08.2016