Nowa spółka - nowy wzór PKPiR

Dla spółki cywilnej, która została założona 12 kwietnia 2016 r. konieczne jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów według nowego wzoru - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego...

19.07.2016

Żółw żółtolicy nie podlega rejestracji w starostwie

Środowisko

Na utrzymywanie żółwia żółtolicego (żółtobrzuchy - Pseudemys concinna), jako gatunku inwazyjnego zagrażającego gatunkom rodzimym, wymagane jest zezwolenie RDOŚ. Żółw żółtolicy nie podlega rejestracji...

19.07.2016

Opinia inspektora sanitarnego powinna być udostępniona

Samorząd terytorialny

Prezydent powinien udostępnić wnioskodawcy opinie inspektora sanitarnego i RDOŚ. Zakres informacji podlegających udostępnieniu określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

18.07.2016