Starosta może udostępnić uchwały spółki wodnej

Samorząd terytorialny

Starosta może udostępnić uchwałę spółki wodnej w trybie art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

01.08.2016

Za utrzymanie psa w schronisku zapłaci właściciel

Środowisko

Za odłowienie, transport, leczenie i utrzymanie psa w schronisku powinien zapłacić właściciel zwierzęcia do czasu odebrania go ze schroniska lub pozbawienia uprawnień właścicielskich....

29.07.2016

Decyzje o pozwoleniu na budowę podlegają udostępnieniu

Budownictwo

W doktrynie i orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym treść decyzji administracyjnych po ich uprzedniej anonimizacji podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji...

29.07.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski