Gmina może wymagać od mieszkańców rejestracji psów

Samorząd terytorialny

Gmina może wymagać rejestracji psów i uiszczania opłaty od posiadania zwierzęcia. Podstawę prawną tego obowiązku stanowi art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

15.07.2016

Jak obliczyć powierzchnię zabudowy?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Jak należy obliczyć powierzchnię zabudowy w projektowanym budynku, którego powierzchnia pierwszego piętra wykracza poza obrys powierzchni parteru?

14.07.2016