W jaki sposób określać w pozwoleniu skład ścieków?

Środowisko

Ekspert programu Prawo Ochrony Środowiska odpowiada na pytanie Użytkownika: Jak należy rozumieć art. 128 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne dalej pr. wod.? W jaki sposób określać...

07.07.2016

W celu wykonywania zadań gmina może zawierać umowy

Samorząd terytorialny

Zawieranie umów przez organ gminy z innymi podmiotami podlega ogólnym zasadom kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem regulacji szczególnych prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Podkreślenia wymaga...

06.07.2016