Starosta może udostępniać informację geologiczną

Samorząd terytorialny

Organy administracji geologicznej umożliwiają nieodpłatne zapoznanie się ze zgromadzoną informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w...

04.07.2016

PSZOK nie jest obiektem użyteczności publicznej

Środowisko

PSZOK nie jest budynkiem użyteczności publicznej, jest budowlą stanowiącą całość technicznie-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. To, że w wyliczeniu obiektów budowlanych, które są budowlami...

04.07.2016

Zatrudnienie dietetyka w ZPO nie jest wymogiem

Zatrudnienie dietetyka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym nie jest wymogiem prawnym. Odpowiedzialność za prawidłowość zapewnienia pacjentom wszystkich świadczeń udzielanych w ramach pobytu, w tym...

01.07.2016

"Wczasy pod gruszą" bez względu na staż pracy

Prawo do świadczeń socjalnych nie powinno być uzależnione od stażu pracy. Znaczenie może mieć natomiast fakt wykorzystania urlopu w naturze - przypomina serwis LEX Prawo Oświatowe.

01.07.2016

Podział działki powinien być zaopiniowany przez wójta

Samorząd terytorialny

O tym, czy w danej sytuacji zachodzą przesłanki umożliwiające podział nieruchomości w zaproponowany sposób, rozstrzygać będzie opinia wójta, która ma charakter obligatoryjny. Jeśli wójt stwierdzi...

01.07.2016

W jakim terminie należy wydać dziennik budowy?

Budownictwo

Właściwy organ powinien wydać inwestorowi dziennik budowy w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

30.06.2016