Wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji

Budownictwo

Rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor powinien wystąpić z wnioskiem do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,...

27.06.2016

Poziom zniszczenia korony drzewa ocenia arborysta

Samorząd terytorialny

Aby obliczyć czy korona drzewa została zniszczona powyżej lub poniżej 30% należy zasięgnąć wiedzy specjalnej, tzn. powołać rzeczoznawcę arborystę, w trybie art. 84 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r....

27.06.2016

Brak nazwy produktu nie zawsze skutkuje odrzuceniem oferty

Zamówienia publiczne

Wykonawca nie podał nazwy oferowanego produktu ani nazwy producenta, ale dołączył wymagane w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym w SIWZ wymaganiom, karty charakterystyki i...

26.06.2016