Rozbiórka może być objęta pozwoleniem na budowę

Budownictwo

Rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa...

05.07.2016

Wójt może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora

Samorząd terytorialny

Po upływie okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać...

05.07.2016

Zakup broni może być kosztem podatkowym

Nie ma przeszkód, aby do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wartość zakupionej broni. Jeśli faktycznie ma ona służyć np. ochronie warunków pracy, bezpieczeństwu pracowników itp., może być kosztem...

04.07.2016

Montaż bramek na boisku nie wymaga pozwolenia na budowę

Budownictwo

Instalacja/montaż bramki (piłkarskiej), jako pewnego rodzaju urządzenia technicznego na obiekcie budowlanym, w tej sytuacji budowli, nie wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę...

04.07.2016

Starosta może udostępniać informację geologiczną

Samorząd terytorialny

Organy administracji geologicznej umożliwiają nieodpłatne zapoznanie się ze zgromadzoną informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w...

04.07.2016

PSZOK nie jest obiektem użyteczności publicznej

Środowisko

PSZOK nie jest budynkiem użyteczności publicznej, jest budowlą stanowiącą całość technicznie-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. To, że w wyliczeniu obiektów budowlanych, które są budowlami...

04.07.2016

Zatrudnienie dietetyka w ZPO nie jest wymogiem

Zatrudnienie dietetyka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym nie jest wymogiem prawnym. Odpowiedzialność za prawidłowość zapewnienia pacjentom wszystkich świadczeń udzielanych w ramach pobytu, w tym...

01.07.2016

"Wczasy pod gruszą" bez względu na staż pracy

Prawo do świadczeń socjalnych nie powinno być uzależnione od stażu pracy. Znaczenie może mieć natomiast fakt wykorzystania urlopu w naturze - przypomina serwis LEX Prawo Oświatowe.

01.07.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski