Pytanie:
Czy gmina ma obowiązek przekazania staroście uchwaloną gminną ewidencję zabytków?

Odpowiedź:
Nie, gmina nie ma obowiązku przekazania staroście gminnej ewidencji zabytków.

Uzasadnienie:
W świetle przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gmina nie ma obowiązku przekazania staroście gminnej ewidencji zabytków. Również nie wynika to z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami