Pytanie:
Mieszkaniec gminy posiada psa, który jest wobec niego agresywny (mieszaniec owczarka kaukaskiego). Czy wójt ma obowiązek odebrania psa od właściciela, jeśli ten wystąpił o to z wnioskiem do gminy?

Odpowiedź:

Wójt nie ma obowiązku odebrania psa rasy niebezpiecznej, jeśli ten stanowi zagrożenie dla jego właściciela. Ponadto, nie można właścicielowi odebrać psa, jeśli nie zachodzi przesłanka z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Wójt (ale również starosta, który wydawał zezwolenie na hodowle lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną) może jednak przeprowadzić kontrolę warunków utrzymywania psa. Gdyby okazały się niezadowalające, wywołujące negatywne reakcje psa (w tym agresję), to wtedy wójt mógłby odebrać psa bez wniosku właściciela.

Uzasadnienie:
Polskie prawo zezwala na odebranie psa właścicielowi, jeżeli się nad nim znęca, ale nie za brak sprawowania odpowiedniej kontroli nad zwierzęciem. Możliwy byłby odbiór owczarka, gdyby jego właściciel nie miał zezwolenia na jego hodowlę lub utrzymywanie, bowiem owczarek kaukaski jest psem zaliczanym do ras agresywnych.

Pies mógłby zostać właścicielowi odebrany, również gdyby atakował inne osoby. W takim przypadku sąd mógłby zdecydować o odbiorze psa i umieszczeniu go w schronisku.

Właściciel może jednak san oddać psa do schroniska. Tam o jego losie zadecyduje lekarz weterynarii. W przypadku, gdy pies jest "patologicznie" agresywny, zapewne zostanie uśpiony. Jednakże jego zachowanie (agresja wyłącznie w stosunku do właściciela) może wynikać z niewłaściwego wychowywania psa, w tym w warunkach wywołujących u zwierzęcia agresję 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami