Pytanie

Czy cukiernia - kawiarnia może wystawić fakturę za usługę gastronomiczną do paragonu, na którym zaewidencjonowano sprzedaż ciast?

Odpowiedź

Jeżeli faktycznie doszło do dostawy ciast, nie można wystawić faktury (do paragonu) dokumentującej świadczenie usługi gastronomicznej.

Uzasadnienie

Sprzedaż udokumentowana paragonem może zostać również udokumentowana fakturą. Do takich przypadków odnoszą się przepisy art. 106h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., z których wynika, między innymi, że w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż (zob. art. 106h ust. 1 u.p.t.u.).

Wystawiając fakturę po wystawieniu paragonu nie można jednak zmieniać przedmiotu sprzedaży. Skoro zatem w przedstawionej sytuacji doszło – jak wynika z paragonu – do dostawy ciast, faktura wystawiana do paragonu również musi dokumentować dostawę ciast. Nie jest dopuszczalne wystawienie w takim przypadku faktury wykazującej świadczenie usługi gastronomicznej.

Inaczej miałaby się rzecz, gdyby w przedstawionej sytuacji w istocie doszło do świadczenia usługi gastronomicznej, a nie do dostawy ciast. W takim przypadku należałoby skorygować paragon oraz wystawić fakturę dokumentującą czynność podlegającą opodatkowaniu VAT jaka w rzeczywistości miała miejsce, tj. świadczenie usługi gastronomicznej.