Wymagane opinie przy podziale nieruchomości

Samorząd terytorialny

Czy podział nieruchomości dokonywany w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wymaga uzyskania uprzedniej opinii wjta, burmistrza czy prezydenta miasta?

17.05.2010