Środki przymusu wobec gminy

Samorząd terytorialny

Jak postąpić w przypadku niewykonywania przez gminę obowiązku nakazanego prawem?

20.05.2010