Nieodpłatne przeniesienie gruntów na rzecz gminy

Samorząd terytorialny

Czy gmina ma prawo żądać nieodpłatnego przeniesienia na jej rzecz prawa własności gruntw przeznaczonych pod drogi gminne, pozostających w zarządzie Lasw Państwowych?

25.05.2010